Przedsiębiorcy wołają o pomoc: dla 83% z nich firma jest jedynym źródłem utrzymania rodziny

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

18 March 2020

Przedsiębiorcy wołają o pomoc: dla 83% z nich firma jest jedynym źródłem utrzymania rodziny

Informacja prasowa, Poznań/Warszawa 18 marca 2020 r.

Zapytaliśmy przedsiębiorców o stan ich firm w obliczu blokady gospodarczej związanej ze stanem zagrożenia epidemią koronawirusa. Wyniki ankiety są zatrważające. Dla 83% przedsiębiorców firma jest jedynym źródłem utrzymania rodziny, a ponad połowa biznesów nie jest w stanie przetrwać dłużej niż miesiąc bez konieczności zwalniania pracowników. Najważniejsze wyniki badania zostały przekazane Ministerstwu Rozwoju, które pracuje nad tzw. pakietem osłonowym dla przedsiębiorstw.

W odpowiedzi na nasz apel, przez niewiele ponad sześć godzin na ankietę o stanie zagrożenia blokadą gospodarczą odpowiedziało 911 przedsiębiorców ze wszystkich województw, należących do wszystkich klas wielkości firm – mikro, małych, średnich i dużych. Takich przedsiębiorstw jak uwzględnione w ankiecie w całej Polsce są setki tysięcy.

– Zapytaliśmy przedsiębiorców, w jakim stopniu są gotowi stawić czoła ograniczeniom aktywności gospodarczej, jakie wynikają z aktualnego stanu zagrożenia epidemią. Liczymy na to, że urzędnicy w Ministerstwie Rozwoju wezmą wyniki ankiety do serca i przygotują plan, który pomoże uratować jak najwięcej firm, a co za tym idzie – byt rodzin wielu właścicieli, a także rodzin pracowników – mówi Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinnej, która zainicjowała badanie wspólnie z polskim naukowcem współpracującym z Uniwersytetem Stanforda w USA, Robertem Kowalskim.
Firma podstawą bytu rodzin 83% przedsiębiorców

Ogromna większość przedsiębiorców przyznała w ankiecie, że firma jest jedynym źródłem utrzymania ich rodziny. To zdanie wypowiedziane częściej niż przez co ósmego przedsiębiorcę.

Firmy nie mają gotówki na przetrzymanie dłuższego kryzysu

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorców, ponad połowa z nich nie utrzyma swoich firm przez dłużej niż miesiąc bez konieczności zwolnienia części personelu.
Przedłużenie blokady zmusi przedsiębiorców do dużych zwolnień

Jeśli ograniczenie aktywności gospodarczej potrwa dłużej niż do końca marca, to w obliczu obniżonych zamówień wiele firm nie przetrzyma kolejnego miesiąca. Porównując konieczność przeprowadzenia zwolnień na koniec marca i na koniec kwietnia widać, że przedłużenie blokady sprawi, że podwoi się liczba firm, które zwolnią wszystkich, a także o połowę zmniejszy się grono przedsiębiorców, którzy na ten moment twierdzą, że do końca marca nie zwolnią nikogo.

Praca zdalna nie dla wszystkich

Poza tym, że dla ponad 40% firm praca zdalna nie stanowi żadnej alternatywy, to trzeba wziąć również pod uwagę, że 60% ankietowanych w ogóle nie ma możliwości dostarczenia swoich produktów i usług bez kontaktu z klientem. To oni są najbardziej zagrożeni kryzysem.

Co może pomóc przedsiębiorcom? Zwolnienie z opłat

Najwięcej wskazań w kwestii efektywnej pomocy dla przedsiębiorców zebrało zwolnienie z opłat zusowskich. Życzyłoby sobie tego ponad 80% ankietowanych. O 20 punktów procentowych mniej zebrało wskazanie zwolnienia z podatków, a trzecie miejsce z satysfakcjonujących przedsiębiorców rozwiązań zajęło dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na czas „chorobowego”. O ile w normalnych okolicznościach opłacanie przez pierwsze 33 dni nieobecności chorobowej pracownika jest dyskusyjne, ale nie przygniatające przedsiębiorców, to w sytuacji, kiedy duża część załogi może wziąć zwolnienie – może doprowadzić nawet do niewypłacalności.

– Jako pierwszą z rekomendacji dla rządu sugerujemy zarządzenie przejęcia przez ZUS wypłat dla pracowników na chorobowym już od pierwszego dnia. W tej chwili przedsiębiorca za taką nieobecność musi płacić podwójnie: składkę do ZUS i wynagrodzenie dla pracownika, choć praca wykonywana nie jest, a nawet potrójnie, gdy do wywiązania się z kontraktów potrzeba zatrudnić kogoś na zastępstwo lub zapłacić innemu pracownikowi nadgodziny – zwraca uwagę Katarzyna Gierczak Grupińska. – W obecnym czasie może to być jedna z głównych przyczyn bankructwa wielu firm, szczególnie w branży produkcyjnej – dodaje.

###

Więcej informacji udziela:

Katarzyna Gierczak Grupińska
Prezes Fundacji Firmy Rodzinne
[email protected]
‭+48 500 297 097‬‬‬‬‬‬‬‬‬

W załączniku znajdziecie opracowanie najważniejszych wyników badania.

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!