Z narzędziami RescEWE przedsiębiorcy prędzej pokonają kryzys

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

19 January 2022

Z narzędziami RescEWE przedsiębiorcy prędzej pokonają kryzys

Informacja prasowa, Poznań/Warszawa 9 grudnia 2021 r.

Fundacja Firmy Rodzinne zaprezentowała narzędzia wypracowane w europejskim projekcie RescEWE. „Zestaw Narzędzi RescEWE” jest adresowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy dzięki niemu będą mogli łatwiej pokonać okresowo pojawiające się w biznesie kryzysy. RescEWE to kontynuacja znanego projektu Early Warning Europe (EWE), w ramach którego przedsiębiorcy jako mentorzy-wolontariusze pomagali pro bono innym przedsiębiorcom wychodzić z kłopotów. Podobnie jak jego poprzednik, niniejszy projekt stanowi jeden z elementów wdrażania zasad opisanych w unijnej dyrektywie ws. ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Wzorem innych państw, w upowszechnienie wspomnianych narzędzi w Polsce zaangażowało się również Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które było współorganizatorem i gospodarzem konferencji.

 

Celem projektu RescEWE współfinansowanego w ramach programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej jest stworzenie narzędzi rozwijających kompetencje odpowiedzialne za odporność firm na sytuacje kryzysowe. Takie narzędzia, możliwe do samodzielnego zastosowania przez przedsiębiorców, zostały stworzone na podstawie doświadczeń partnerów projektu – organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości w pięciu europejskich państwach: Polsce, Danii, Finlandii, Grecji i Hiszpanii. To 28 zadań do wykonania z wykorzystaniem firmowych danych, podzielonych na 8 części wynikających z metodyki modelowania biznesu stworzonej przez Alexandra Osterwaldera z Uniwersytetu w Lozannie oraz jego współpracowników.

Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem wcześniejszego projektu – Early Warning Europe, w którym przedsiębiorcy w charakterze mentorów-wolontariuszy pomagali innym przedsiębiorcom wyprowadzić firmy z kryzysu. Najważniejszym wnioskiem płynącym z tamtego projektu jest wskazanie, że większość problemów w firmie można by szybko rozwiązać, gdyby tylko przedsiębiorcy zgłaszali się po pomoc na wcześniejszym etapie. Wniosek pochodzi z analizy zgłoszeń ponad 3500 firm, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektu EWE. Spośród nich 900 było przypadkami polskimi.

– Niestety niezaopiekowane problemy z czasem „puchną”, a duża część przedsiębiorców zaczyna się nimi zajmować i szukać pomocy poza własną firmą dopiero wówczas, gdy te stanowią już dużą uciążliwość – zwraca uwagę Katarzyna Gierczak Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne, która realizuje projekt w Polsce, będąc członkiem konsorcjum EWE Network, powołanym do życia przez grupę podmiotów realizujących pierwszy z projektów z rodziny EWE. – Wtedy najczęściej jest już jednak za późno na ratowanie firmy, w związku z czym zadaniem mentora jest przygotowanie przedsiębiorcy na pożegnanie się z firmą i jej zamknięcie. Jeśli uda się to przeprowadzić jak najmniejszym wysiłkiem, istnieje duża szansa, że taki przedsiębiorca będzie miał jeszcze energię na uruchomienie nowego przedsiębiorstwa, będąc bogatszym o doświadczenia. Natomiast priorytetem powinno być ratowanie istniejących biznesów – z ich kadrą, know-how i zgromadzonym kapitałem, którego odbudowa w nowym podmiocie jest przecież bardzo czasochłonna – dodaje.

Konieczność wcześniejszego dostrzeżenia problemu leżała u podstaw powołania do życia projektu RescEWE – tak, aby można było jak najszybciej przystąpić do ratunku (stąd nazwa projektu – RescEWE należy czytać tak, jak angielskie ‘rescue’, co oznacza ‘ratunek’). Ważne jest przy tym, aby firma szybko powróciła do dawnej formy po kryzysie – do czego odnosi się pojęcie rezyliencji, którym posługują się autorzy Zestawu Narzędzi RescEWE. Pojęcie pochodzi z nauk ścisłych i oznacza zdolność ciała stałego do odzyskania kształtu po przeciążeniu.

Aby zrozumieć na czym polega rezyliencja, najlepiej jest wyobrazić sobie sprężynę, która zarówno po ściśnięciu, jak i rozciągnięciu, wraca do pierwotnego kształtu, o ile przeciążenie nie jest zbyt silne – wyjaśnia Eleni Tzoka-Stecka z Fundacji Firmy Rodzinne, koordynator projektu RescEWE w Polsce. – Aby zapewnić jak największą użyteczność narzędzi, w procesie ich powstawania tylko w Polsce uczestniczyło ponad 90 przedsiębiorców, którzy oceniali sensowność narzędzi, użytych sformułowań czy przykładów, które miały ilustrować i ułatwiać wykonywanie zadań w Zestawie Narzędzi – wspomina.

Projekt, choć zaplanowany przez instytucje unijne na długo przed wybuchem epidemii covid-19, doskonale wpisał się w rzeczywistość pandemiczną.

Potrzeba pomocy przedsiębiorcom jest wyjątkowo paląca. Trudno planować przyszłość, wdrażać zmiany, kiedy decyzje o nich są z tygodnia na tydzień odkładane z powodu braku pełnej informacji. Gdyby przedsiębiorcy wiedzieli więcej o procesach, które zachodzą w ich firmach, mieli klarowne pojęcie o formułowaniu strategii, mieli do dyspozycji wskazówki, jak formułować komunikację o firmie – mogliby szybciej decydować się na wdrożenie koniecznych zmian. W obliczu braku informacji nie dostrzega się tej konieczności – zauważa Katarzyna Gierczak Grupińska.

– Program ResC-EWE to narzędzia dla przedsiębiorców, które mogą być realną pomocą w rozwiązywaniu problemów w funkcjonowaniu firm. Powstał na podstawie doświadczenia polskich przedsiębiorców, ekspertów i pozwala na przekazanie ich wiedzy firmom przechodzącym różnego rodzaju trudności – zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Marek Niedużak.

Osadzenie projektu w infrastrukturze społeczności EWE tworzy wartość dodaną w postaci możliwej asysty, jaką mogą zaoferować przedsiębiorcom mentorzy z sieci, która powstała w ramach pierwszego projektu EWE i w dalszym ciągu funkcjonuje pod egidą Fundacji Firmy Rodzinne, mimo że unijny projekt skończył się dwa lata temu.

Gdyby z jakichś względów okazało się, że przedsiębiorca potrzebuje pomocy w przejściu przez narzędzia RescEWE, może się zgłosić do nas, a my przydzielimy z naszej sieci mentorskiej odpowiednią osobę, która pomoże zmierzyć się z tym zadaniem – zapowiada Eleni Tzoka-Stecka.

Narzędzia są w pełni otwarte i cyfrowe, a przy tym bardzo intuicyjne. Mogą być wykorzystane przez każdego, kto potrafi obsługiwać komputer i ma zainstalowany program do wyświetlania plików PDF. Nie licząc dwóch narzędzi, które wymagają pobrania plików Excel, wszystkie zadania można wykonać w pliku z Zestawem Narzędzi.

– Dzięki zastosowaniu aktywnych pól w pliku PDF, zadania w Zestawie Narzędzi RescEWE możemy uzupełniać tak, jak np. elektroniczne zeznanie podatkowe, z tą różnicą, że nasze zadania są dużo bardziej intuicyjne – uśmiecha się Eleni Tzoka-Stecka.

Aktywny plik z Zestawem Narzędzi RescEWE można pobrać ze strony Fundacji Firmy Rodzinne:

https://ffr.pl/pl/ewe-2/

Jego dystrybucją w nowym roku będą zajmować się również Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a w następnej kolejności również stowarzyszone i współpracujące z FFR organizacje zrzeszeniowe związane z rozwojem przedsiębiorczości.

###

 

Więcej informacji udzielają:

Katarzyna Gierczak Grupińska

Prezes Fundacji Firmy Rodzinne

[email protected]

+48 500 297 097

 

Konrad Bugiera

Członek Rady Fundacji, doradca Fundacji Firmy Rodzinne

[email protected]

[email protected]

+48 663 850 702

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!