Resc-EWE- trening odporności na sytuacje kryzysowe

Zestaw narzędzi do własnego użytku przedsiębiorców

Projekt RescEWE otrzymał nagrodę European Enterprise Promotion Award 2023 w kategorii Entrepreneurial Skills. To wielkie wyróżnienie, które utwierdza nas w przekonaniu, że narzędzia wypracowane w ramach projektu są wartościowe i wspierają przedsiębiorców w rozwoju ich firm.

Skorzystaj z nich jak najszybciej!

Zestaw narzędzi ResC-EWE zwiększających odporność firm na sytuacje kryzysowe obejmuje 8 modułów:

 • Czym jest odporność firmy na sytuacje kryzysowe?
 • Rozwój kompetencji budujących odporność firmy na sytuacje kryzysowe
 • Rozumienie klienta
 • Infrastruktura i operacje biznesowe
 • Finanse
 • Zarządzanie
 • Odporność w praktyce
 • Podsumowanie najważniejszych zagadnień

Są to praktyczne narzędzia w formie interaktywnego PDF oraz osiem instruktażowych filmów wideo wprowadzających użytkownika do każdego modułu. Narzędzia te w komplecie umożliwiają samodzielną pracę przedsiębiorcy nad najważniejszymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

POBIERZ: ZESTAW NARZĘDZI RESC-EWE

Dodatkowo przygotowaliśmy specjalny zestaw narzędzi dla firm rodzinnych, który zawiera następujące moduły:

 • Storytelling związany z rodzinnym dziedzictwem
 • Aspekt rodzinności w propozycji wartości i modelu biznesowym
 • Checklista Sukcesyjna

POBIERZ: NARZĘDZIA DLA FIRM RODZINNYCH

Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność zestawu narzędzi ResC-EWE zapoznaj się z krótką instrukcją poniżej.

Zestaw składa się łącznie z 26 narzędzi, zawartych wraz z objaśnieniami na 105 stronach przejrzystej prezentacji w interaktywnym PDF, w którym zastosowano aktywne pola, pojawiające się objaśnienia i podpowiedzi, aby zapewnić użytkownikom optymalną użyteczność. Zgodnie z założeniami, jest to w pełni cyfrowe narzędzie, do którego nie są potrzebne dodatkowe zasoby. Nie ma konieczności drukowania kart ćwiczeniowych czy przełączania się pomiędzy oknami różnych programów komputerowych. Za wyjątkiem kilku narzędzi, które wymagają pobrania plików exelowskich, wszystkie zadania można wykonać w obrębie jednego dokumentu. BARDZO WAŻNE! Aby dokument zadziałał poprawnie należy go pobrać, zapisać na swoim komputerze i otworzyć w programie Adobie Acrobat Reader DC.
* W zestawie narzędzi na s. 64 znajduje się plik exel, który należy pobrać żeby go uzupełnić. Dane finansowe w tym exelu można wpisać tylko w puste komórki. Komórki z wpisanym 0 zawierają formuły i są zablokowane. Przed wypełnieniem pliku należy upewnić się, że poszczególne lata zawierają komórki obejmujące 12 kolejnych miesięcy. Gdyby tak nie było, należy kliknąć na znak „+” znajdujący się na samej górze pliku.

Pobierz: ZESTAW NARZĘDZI

Filmy instruktażowe do poszczególnych modułów:

Poszczególne materiały video skupiają się na kluczowych tematach, takich jak: przedsiębiorczość, planowanie biznesowe i odporność firmy na sytuacje kryzysowe. Każdy z nich trwa ok. 7 minut.  Metodyka kursu MOOC opiera się na Diagramie Modelu Biznesowego (Business Model Canvas) opracowanym przez Alexandra Osterwaldera. Aby rozwijać poszczególne umiejętności w praktyce, należy najpierw zapoznać się z danym materiałem video, a następnie przejść do odnoszącej się do niego sekcji w części praktycznej zestawu narzędzi. Zestaw narzędzi podzielony jest na sekcje, które odpowiadają głównym obszarom tematycznym poruszanym w materiałach video. Zestaw narzędzi zawiera innowacyjne, praktyczne narzędzia pozwalające na rozwój umiejętności, takich jak: przedsiębiorczość, planowanie biznesowe, odporność i wiele więcej! Każda sekcja zestawu narzędzi zawiera materiały do refleksji oraz plan działania.

Resc-EWE

Głównym celem projektu jest utworzenie i udostępnienie zupełnie nowych narzędzi szkoleniowych rozwijających kompetencje związane z biznesową odpornością na sytuacje trudne, które są wpisane w cykl życia przedsiębiorstwa. Narzędzia przeznaczone są dla przedsiębiorców, startaperów i studentów kierunków związanych z przedsiębiorczością. Powstały w oparciu o Model Biznesowy Canvas oraz doświadczenie przedsiębiorców-praktyków, którzy byli zaangażowani w proces ich tworzenia. Wypracowane efekty udostępniamy bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Projekt Resc-EWE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, będącego częścią większego programu unijnego Forward Looking Projects.

Fundacja Firmy Rodzinne sfinansowała projekt ResC-EWE w Polsce w 25% ze środków własnych.

Kontynuacja projektu EWE

Projekt ResC-EWE stanowi kontynuację projektu EWE zmieniającego nastawienie w ramach europejskiej edukacji, szkoleń, doradztwa, polityki w europejskich społeczeństwach, w zakresie przedsiębiorczości. Chcemy, by porażka przestała być tabu, ponieważ tak naprawdę jest ogromną lekcją i takie doświadczenie może przyczynić się do dużo lepszego funkcjonowania przedsiębiorcy, w jego przyszłych przedsięwzięciach.

W ramach projektu ResC-EWE planujemy przeprojektować postrzeganie edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz doradztwa biznesowego w europejskich systemach edukacyjnych i szkoleniowych, poprzez zmianę podstawowych paradygmatów i ogólnego nastawienia – ostatecznie trzeba rozprawić się z przekonaniem, że porażki biznesowe to powód do wstydu dla przedsiębiorcy. Należy raczej traktować je jak podstawę wzrostu i zrównoważonego rozwoju zdrowej gospodarki. Osiągniemy to poprzez integrację świadomości ryzyka, strategii identyfikacji i łagodzenia zagrożeń, a także wiedzy o możliwościach potężnej sieci Early Warning Europe (EWE) i sieci europejskich instytucji doradztwa biznesowego, które mogą zapewnić skuteczną pomoc przedsiębiorcom.

Praca wykonana w ramach programu Early Warning Europe pokazała, że ResC-EWE, czyli zapobieganie i wczesne ograniczanie ryzyka to działania konieczne w Europie i na całym świecie.

Trzy z państw uczestniczących w inicjatywie – Hiszpania, Polska i Grecja – są szczególnie dotknięte przypadkami niewypłacalności i upadłości. Jeżeli interwencje w okresie trwania projektu ResC-EWE mogłyby ograniczyć liczbę takich sytuacji w sektorze MŚP choćby o 1% w tych krajach, to jego wpływ na krajowe i europejskie gospodarki już będzie uznany za znaczący – przyniesie korzyści w wymiarze ekonomicznym, społecznym a także zwyczajnie ludzkim.

Dla kogo jest projekt ResC-EWE?

Z narzędzi wypracowanych w ramach projektu mogą skorzystać właściciele firm rodzinnych i nierodzinnych z sektora MŚP,  właściciele start-upów, studenci kierunków związanych z przedsiębiorczością oraz środowiska edukacyjne i organizacje pracodawców.

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany w pięciu krajach UE: w Polsce, Danii, Finlandii, Grecji i Hiszpanii.

Dlaczego ResC-EWE można uznać za projekt innowacyjny?

Innowacyjną koncepcją jest wprowadzenie narzędzi i rezultatów wytworzonych w ramach ResC-EWE do głównego nurtu edukacji i szkolenia biznesowego. Ten cel zostanie osiągnięty dzięki proaktywnej postawie networkingowej w ramach Early Warning Europe. Kolejną z istotnych innowacji będzie stworzenie społeczności skupionej na edukacji, z niezwykle zróżnicowaną pod kątem wyzwań grupą docelową.

Rola FFR w Projekcie

Fundacja Firmy Rodzinne została jednym z partnerów projektu ResC-EWE. Naszą rolą jest dopilnowanie, aby narzędzia odnosiły się do wyzwań i potrzeb jednej z wyszczególnionych w projekcie grup docelowych, a mianowicie – przedsiębiorców rodzinnych. Fundacja Firmy Rodzinne uczestniczy w projekcie na wszystkich jego etapach. Na podstawie mapy kompetencji, będącej punktem wyjścia do dalszych prac, współtworzymy zestaw narzędzi, który przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać w celu rozwijania kompetencji niezbędnych do przetrwania w biznesie. Na każdym z etapów realizacji projektu Fundacja Firmy Rodzinne angażuje polskich właścicieli firm rodzinnych zarówno jako ekspertów jak i recenzentów, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu sprawiają, że wypracowane efekty są przydatne i wartościowe dla środowiska firm rodzinnych w całej Europie. Wszyscy eksperci działają na zasadzie wolontariatu za co im serdecznie z serca dziękujemy.

Eksperci grupy roboczej

Przedstawiamy sylwetki przedsiębiorców, którzy zaangażowali się w ocenę prototypów narzędzi dla przedsiębiorców, które zostały wypracowane w ramach projektu.

Agnieszka Simon – Adamczewska

Jestem partnerem zarządzającym we własnym przedsiębiorstwie. Pracuję jako controller biznesowy – od dwudziestu lat projektuję i wdrażam systemy wspomagania decyzji dla właścicieli i kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach na różnych etapach rozwoju i w różnej kondycji. Przeprowadzam dogłębne badania due diligence w celu wiarygodnej oceny jej poziomu oraz opracowuję plany restrukturyzacyjne. Pomagam przedsiębiorcom tworzyć modele biznesowe, wyceniać nowe projekty i zarabiać na mniej lub bardziej innowacyjnych pomysłach. Uczę jak zarządzać za pomocą liczb.

Współpracuję z założycielami firm rodzinnych i startupami, zarządami oraz partnerami funduszy Venture Capital i inkubatorów przedsiębiorczości.

Jestem ekspertem NCBiR i PARP, mentorem w funduszach, inkubatorach i Fundacji Firm Rodzinnych. Jestem zawsze otwarta na nowe wyzwania – uwielbiam się uczyć i podróżować.

 

Ewelina Kosińska

Jestem Dyrektor Generalną w rodzinnej firmie produkcyjnej, twórczynią bloga o sukcesji, mentorką oraz wolontariuszką w dwóch fundacjach (FFR, F4XP). Na co dzień zarządzam pracą kilku zespołów i dbam o rozwój oraz profesjonalizację firmy. W swojej pracy stawiam na drugiego człowieka, na szukanie rozwiązań oraz stałą naukę i rozwój. Po godzinach dużo czytam, spaceruje i spędzam czas z mężem i ukochanymi psami.

Dorota Sało

Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu. Manager Projektu Restart BSR oraz wykładowca Akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie zarządzania jakością. Doktorantka na wydziale Nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Aktywna na rzecz zwiększenia roli kobiet w życiu społeczno-politycznym oraz w zakresie zwiększenia współpracy i integracji przedsiębiorstw.

Joanna Śnioch Młynarska

Branże, w których pracowałam i zdobyłam doświadczenie zawodowe to: finanse i ubezpieczenia; rewitalizacja nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami; wynajem nieruchomości.

Po wielu latach pracy w korporacjach na stanowiskach menedżerskich przyszedł czas na własny biznes. Otworzyłam jedną firmę, potem kolejne. Przeszłam wielkie i małe kryzysy spowodowane zewnętrznymi i wewnętrznymi problemami. Moje pasje to: globtroterskie podróże, literatura piękna, gotowanie i zupełnie nowa pasja – przywracanie świetności starym, zniszczonym przedmiotom.

 

Anna Nowotna-Nadziejko

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Z turystyką biznesową związana jestem od 17 lat. Od ponad 13 lat zarządzam firmą Sky Dreams, którą stworzyłam z myślą o realizacji marzeń tych, którzy chcą poznawać magiczne zakątki świata w ciekawy a zarazem ambitny sposób. Zorganizowałam ponad 350 eventów i wyjazdów do 80 krajów dla ponad 25 000 osób. Odkrywanie to moja życiowa pasja. Każda moja podróż zaczyna się w momencie, gdy ją planuje i trwa dopóki ją wspominam. Podróżuje więc bez przerwy!

Uważam, że marzenia są to po, by je spełniać, a nie tylko o nich opowiadać. Lubię dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym a praca z ludźmi to dla mnie wyzwanie, którego chętnie się podejmuje, m.in. jako Mentor Programu Early Warning Europe oraz Fundacji Liderek Biznesu. Każdą wolną chwilę spędzam w ciekawym miejscu w towarzystwie ludzi, którzy optymistycznie patrzą na świat i życie. Jestem zapalonym nurkiem i pasjonatem tańców latynoamerykańskich.

 

Janina Seredyńska Targosz

Działam w branży związanej z handlem zagranicznym, informatyką i IT. Obszary biznesowe, w których czuję się najbardziej kompetentna to: zarządzanie finansami, sprzedaż, prawo spółek, rachunkowość, systemy ERP. Prowadzę firmę od 1994 roku, mam duże doświadczenie i wiedzę- Studia doktoranckie na SGH, wielokrotnie ukończone Studia Podyplomowe – w tym w ubiegłym roku egzamin państwowy z audytu i kontroli wewnętrznej. Pragnę pomagać Firmom Rodzinnym i dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

 

Dominik Piotrowski

Moje kompetencje to: sprzedaż B2B i B2C, obsługa klienta, negocjacje, zarządzanie, myślenie strategiczne, komunikacja, marketing. Szlif zawodowy zdobywałem w rodzinnej firmie, założonej przez mojego ojca 30 lat temu. Od ponad roku z partnerami prowadzimy własną spółkę, zajmującą się wyłącznym importem i dystrybucją markowych produktów licencyjnych LEGO w Polsce. Z wykształcenia jestem polonistą (UW) i fotografem (LCC | University of the Arts London). Obecnie realizuję program EMBA na Central European University w Wiedniu. Mieszkam we Wrocławiu ze swoim chłopakiem i psem Lolą. Interesuję się sztuką i designem, lubię czytać i podróżować.

Albert Adamczewski

Barbara Jadwiga Pawlak

Obszary biznesowe, w których czuję się najbardziej kompetentna to: prawo nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany, prawo spadkowe, prawo spółek i NGO, negocjacje prawnicze i biznesowe, mediacje, analiza i zarządzanie konfliktem, PR kryzysowy,  autoprezentacja, wystąpienia publiczne,  psychologia działań menadżerskich.
Miałam szczęście dostać dużo od życia, spotkać w nim wspaniałych ludzi i zrozumieć co w życiu jest tak naprawdę ważne. Wiem jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak ważne jest wtedy poczucie, że to nie koniec świata. Znam siłę pytań i potrzebę bycia usłyszanym. Łączę specyficzną twardą wiedzę prawniczą z umiejętnościami miękkimi, a jest to mieszanka bardzo skuteczna w biznesie. I chyba już pora, aby się tym podzielić, w myśl zasady, że dobro które dajemy do nas wraca.

 

Celina Koszany

Obszary biznesowe, w których czuję się najbardziej kompetentna to: strategia, marketing, promocja, zarządzanie.

Jestem mentorką w projekcie Early Warning Europe, który realizuje idee bardzo mi bliskie. Jedna z nich to kwestia pomocy firmom (zwłaszcza z sektora MŚP),  które nie zawsze dobrze radzą sobie na rynku, nie dlatego, że nie maja dobrego produktu, ale dlatego, że po prostu brakuje im fachowego know-how, którym zazwyczaj dysponują duże przedsiębiorstwa. Dzielenie się wiedzą zdobytą w korporacjach i jej adaptacja na potrzeby rodzimych firm uważam zatem za sposób wyrównywania szans małych podmiotów gospodarczych w ich walce rynkowej z dużymi koncernami. Jako mentor chciałabym dzielić się swoim doświadczeniem życiowym i biznesowym zwłaszcza w obszarze strategii marketingowej i walki z konkurencją poprzez skuteczną promocję we wszystkich kanałach komunikacji z rynkiem i klientem.

Ewa Chojecka

Obszary biznesowe, w których czuję się najbardziej kompetentna to: zapewnienie sprawności i efektywności organizacyjnej prowadzonej działalności, w tym: zarządzanie zespołami i procesami, projektami oraz finansami; jako doświadczony manager bankowości w obszarze kredytów mogę skutecznie wspierać współprace z bankami w tym zakresie.

Mając za sobą szereg z sukcesem wdrożonych projektów w korporacjach, w tym projektów restrukturyzacyjnych, przyszedł czas na dzielenie się wiedzą z rodzimymi przedsiębiorcami. Będzie to dla mnie nowym doświadczeniem i zaszczytem z uwagi na wyrażone zaufanie przez przedsiębiorcę.

 

Lidia Poradzisz

Jako założycielka i współwłaścicielka firmy z blisko 30 letnim doświadczeniem biznesowym pełnię rolę głównego stratega i wizjonera w firmie. Odpowiadam za wartość i poprawność merytoryczną programów badających i podnoszących efektywność procesów w przedsiębiorstwach. Wiem z autopsji jak trudno jest zarządzać firmą rodzinną i przygotować sukcesorów do przejęcia odpowiedzialności za firmę. Przez ostatnie sześć lat świadomie przygotowałam swój zespół do sukcesji i wzięcia odpowiedzialności za naszą firmę.  Nadszedł ten czas, że mogę powoli przekazać pałeczkę moim synom i podzielić się wiedzą  i doświadczeniami z innymi przedsiębiorcami. Lubię się uczyć i pomagać innym a moje wysokie predyspozycje mentorskie oraz nazwisko obligują mnie do tego.

 

Joanna Gosiewska-Giralt

Tworzę rozwiązania dla biznesu, w szczególności strategie rozwoju firm. Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach struktur polskich i zagranicznych podmiotów. Jestem współwłaścicielką firmy rodzinnej Panegara sp. z o.o. oraz Partnerem i Członkiem Zarządu w spółce technologicznej Z GO S.A. Absolwentka SGH, założycielka i Prezes Zarządu „Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca”.

Dorota Ozga

Zajmuję się doradztwem w zakresie Compliance i RODO. Najbardziej kompetentna czuję się w dziedzinie identyfikacji i zarządzania ryzykami związanymi z działalnością firmy oraz jej biznesowego otoczenia. Reakcja na zmaterializowane ryzyka, tak aby uniknąć najgorszego scenariusza. Całościowe spojrzenie na firmę, poznanie specyfiki firmy oraz dopasowanie do niej działań. Powyższe wprowadzenie dotyczy Compliance, który jest stosunkowo nowym pojęciem, jednak jego zamysł i idea w mniejszym lub większym stopniu towarzyszą firmom w Polsce. Firmy rodzinne są mi szczególnie bliskie, a troska i pomoc w trudnych momentach szczególnie ważna. Łącząc 12 letnie doświadczenie pracy z biznesem, potrafię spojrzeć na firmę całościowo, a zarazem biznesowo. Wierzę, że łącząc wiedzę z praktyka, jestem w stanie pomóc firmom stojącym przed trudnymi wyzwaniami.

Sylwia Rzepka

Mam ogromne doświadczenie w dziedzinie analizy, podatków i rachunkowości. Dlatego też bardzo dobrze czuję się we wszelkich sprawach związanych z księgowością.
Dziś z ręką na sercu mogę stwierdzić, że księgowość jest moją pasją. Te wszystkie lata kształcenia i samodoskonalenia, dały mi ogromne możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Cieszę się, że jestem w miejscu, w jakim zawsze chciałam być. Co więcej dodam, jest mi niezmiernie miło móc uczestniczyć w projekcie.

Paweł Gurgul

Obszary biznesowe, w których czuję się najbardziej kompetentny to: zarządzanie firmą IT, eksport usług IT, problemy szybkiego wzrostu firmy, HR, rozwiązywanie konfliktów wewnątrz firmy. Niedawno ustąpiłem z zarządu spółki, którą założyłem i z którą przeszedłem drogę od start-up’u do 600 osobowej spółki giełdowej ze spółkami zależnymi w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jestem teraz członkiem jej Rady Nadzorczej. Może moje doświadczenie pomoże komuś? Może ktoś rozwija firmę i zmaga się z takimi problemami, które ja mam już za sobą? Może potrafię kogoś zainspirować? Może mogę spojrzeć z zewnątrz na firmę borykającą się z problemami? Doradzić? Zweryfikować pomysły? Posłuchać o wizji firmy i ją zrecenzować? Jeśli mogę pomóc w ten sposób – będę szczęśliwy.

Krystian Pluciak

Jestem współtwórcą Flow Up Group- firmy, której zespół potrafi między innymi 4x podnieść zysk netto klienta bez inwestycji oraz bez zatrudniania dodatkowych pracowników!
Jestem autorem badań kultur organizacyjnych firm oraz procesu ich transformacji.
Wykładowca MBA, autor Księgi Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm. Książka to wynik lat badań najlepszych organizacji w kraju.
Pochłonięty filozofią zarządzania, zwłaszcza falsyfikacją szkodliwych metod i pseudonauki w biznesie, psychologii oraz ekonomii.
„Moim zadaniem jest zauważalnie przyczynić się do wzrostu firm w kraju.”

Zespół projektu Fundacji Firmy Rodzinne

Zadaniem FFR jest zorganizowanie sieci mentorów oraz stworzenie im jak najlepszych warunków działania, między innymi poprzez organizowanie szkoleń i wymiany doświadczeń.

 

Portret Katarzyny Gierczak-Grupińskiej, Fundacja Firmy Rodzinne
Portret Katarzyny Gierczak-Grupińskiej, Fundacja Firmy Rodzinne

Katarzyna Gierczak Grupińska

Socjolog, MBA o profilu HR, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator w międzynarodowym programie New Leader Circle w ramach FBN International. Od 2011 roku założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne ffr.pl. W ramach Fundacji utworzyła oddział FBN International w Polsce. Członek założyciel IFR. Współwłaściciel rodzinnej firmy GELG gelg.pl, która zajmuje się wielkoseryjną obróbką metalu. Uparcie i wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych od 2006 roku, tak, aby na podstawie doświadczeń i wiedzy praktycznej nie potykać się o te same kamienie i nie popełniać podobnych błędów tracąc cenny czas. Promuje parasolową markę dla wszystkich firm rodzinnych „drzewko” Firma Rodzinna, która jest symbolem dumy rodzinnych przedsiębiorców oparta na wartościach: Tradycja, uczciwość odpowiedzialność na pokolenia. Mama dwójki nastolatków, pasjonatka natury i podróży po świecie.

+48 500 297 297, email: [email protected]

Eleni Tzoka Stecka
Eleni Tzoka Stecka

Eleni Tzoka-Stecka

Lekarz medycyny, doświadczony menedżer w międzynarodowej firmie (Servier Polska), certyfikowany Trener Biznesu (TROP), Coach Praktyk Biznesu, Team Coach (Norman Benett Academy). Od 2008 właścicielka firmy szkoleniowo – doradczej Epsylon Eleni Tzoka Stecka. Członek założyciel stowarzyszenia European Mentoring & Coaching Council EMCC Polska. Health Coach – absolwentka Wellcoaches School of Coaching USA.

Jako trener i konsultant współtworzy standardy pracy na stanowisku menedżera i przedstawiciela handlowego. Prowadzi cykliczne Akademie Menedżera rozwijające kompetencje zarządcze i coachingowe menedżerów sprzedaży w Polsce i za granicą (Rosja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Rumunia, Czechy, Bułgaria, Uzbekistan, Gruzja, Kazachstan). Przygotowywała i prowadziła projekty typu: Train the trainers, projektowała zmiany struktury działu sprzedaży w organizacji. Zajmowała się rekrutacją i tworzeniem systemów kompetencji.

Jako wiceprezes Stowarzyszenia Łejery (2010 – 2014), uczestniczyła w projekcie budowy pierwszego w Polsce teatru dzieci dla dzieci przy szkole Łejery w Poznaniu.

Aktualnie zaangażowana w propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenia środowiska pracy przyjaznego zachowaniom pro-zdrowotnym. Prywatnie szczęśliwa żona, mama trójki dzieci, wielbicielka literatury, podróży i jogi.

+48 603 093 532, email: [email protected]

Małgorzata Stromczyńska

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów aktywnie działała w studenckim radiu. Jednak praca „radiowca” stała się dla niej raczej hobby niż pomysłem na życie. Dzisiaj swój talent dziennikarski wykorzystuje pisząc teksty do biuletynu Fundacji. W swojej pracy najbardziej lubi spotkania z ciekawymi ludźmi i różnorodność zadań, z którymi przychodzi jej się mierzyć. Czas wolny spędza aktywnie. Poddała się modzie na bieganie, ale i tak woli rowerowe wycieczki po Poznaniu, podczas których odkrywa nieznane dotąd zakątki miasta.

Tel.: +48 694 191 647 email: [email protected]

Konrad Bugiera

Beata Lichnowska

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.