Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

29 kwietnia 2018

Early Warning Europe: Profilaktyka, nie tylko leczenie – Pomoc w tarapatach, ale i w momencie zagubienia

Iwona Nałęcz i Jola Dąbek – nasze rozmówczynie, które skorzystały z pomocy w ramach programu EWE, opowiedziały nam o swoim kontakcie z kadrą doradczą działająca w ramach tej inicjatywy. Panie Nałęcz i Dąbek (Mama i Córka) prowadzą firmę Dietostrefa oraz Restaurację Strefa Smaku, zatrudniając 14 pracowników. O aktywności związanej z inicjatywą Early Warning Europe dowiedziały się w ramach spotkań sieciujących organizowanych przez Fundację Firmy Rodzinne.

Problemem z jakim spotkały się właścicielki nie była w omawianym przypadku zła kondycja firmy czy też sytuacja bliska upadłości, a po prostu wątpliwości dotyczące dalszej ścieżki rozwoju biznesu i stagnacja. Niekoniecznie zatem, jak widać, z pomocy w ramach EWE muszą korzystać podmioty doświadczające bardzo poważnego kryzysu. W przypadku Dietostrefy kwestią trudną okazała się rosnąca na rynku gastronomicznym konkurencja i wytyczenie dalszej drogi.

W rozmowie poruszamy również bezinteresowny charakter pomocy udzielanej w ramach EWE – Pani Dąbek kładzie ogromny nacisk na to, że kadra programu nie ocenia osób zgłaszających chęć otrzymania wsparcia, co stanowi ogromną wartość w działalności pomocowej. Doradcy sugerują, ale nie wytyczają, ani nie narzucają konkretnych rozwiązań, i to od właściciela firmy zależy ich wdrożenie. To również niejako wzmacnia bezinteresowny wymiar niesionej pomocy.

W naszym przypadku, celem rozwijania i zaznaczenia swojej pozycji na rynku, Pani Dąbek zwiększyła swoją obecność w mediach internetowych, co przełożyło się również na zbudowanie i wzmocnienie rodzinnego wizerunku firmy. Pokazanie firmy jako przedsiębiorstwa rodzinnego pozwoliło na zmianę w zakresie jej rozpoznawalności, a co za tym idzie – przyciągnęło klientelę.

Nasze rozmówczynie zaznaczają na koniec, że zgłoszenie w programie EWE nie jest środkiem, po jaki sięgać trzeba wyłącznie na etapie bankructwa czy poważnych tarapatów biznesowych. Pomoc mentorska przydaje się również w przypadku stanięcia przed „ścianą decyzyjną”, pozwala bowiem na wyjście z okresu stagnacji.

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.