Early Warning Europe Mentor Academy

EWEMA czyli Early Warning Europe Mentor Academy

Czym jest Early Warning Europe Mentor Academy?

To działanie, które ma na celu przygotowanie mentorów do niesienia skutecznej pomocy firmom przeżywającym trudności w całej Europie.

Early Warning Europe Mentor Academy to kontynuacja dwóch poprzednich międzynarodowych projektów, które realizowaliśmy jako Fundacja: Early Warning Europe oraz Resc-EWE. To właśnie w projekcie Early Warning Europe stworzyliśmy i wyedukowaliśmy grupę ponad 120 mentorów w Polsce oraz 1000 mentorów w Europie, którzy bezpłatnie pomagali i nadal pomagają przedsiębiorcom w kryzysie. Projekt Early Warning Europe Mentor Academy jest skierowany zarówno do nich jak i do nowych mentorów ze wszystkich krajów w Europie – by mogli rozwijać swoje kompetencje i wymieniać się wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami.

Jednym z celów projektu jest stworzenie uniwersalnego szkolenia dla mentorów wspierających firmy w kryzysie, które będzie oparte na najlepszych europejskich standardach. Program szkoleniowy powstanie przy udziale zarówno doświadczonych jak i stawiających pierwsze kroki mentorów. Wezmą oni udział w warsztatach peer – learningowych, podczas których wypracują rekomendacje dla szkolenia.

Do końca 2024 r. odbędzie się 9 warsztatów, do których mentorzy zostaną zakwalifikowani w zależności od tematu, ich preferencji i ekspertyzy. Doświadczeni mentorzy zapewnią wiedzę fachową, najlepsze praktyki i praktyczne spostrzeżenia, które zostaną wykorzystane do zaprojektowania programu i tworzenia treści, podczas gdy nowi mentorzy z całej Europy będą głównymi użytkownikami programu szkoleniowego. W konsekwencji wszyscy uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze szkolenia typu „train the trainer”- zarówno doświadczeni jak i niedoświadczeni. Dzięki temu będą oni mogli pełnić rolę trenerów dla kolejnych generacji mentorów w swoich krajach, korzystając z opracowanego programu szkoleniowego. Większość spotkań będzie miała charakter online.

Mentoring dla firm w kryzysie to nie tylko kwestia kompetencji, ale przede wszystkim wewnętrznej motywacji mentora. Większość osób, które trafia do projektu ma wewnętrzną potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, chce wspierać pro bono tych, którzy są w trudnym momencie życia. Swoją przygodę w EWE traktują jako osobisty wkład w to żeby żyło nam się lepiej w Polsce i w Europie. Postawę tę doskonale można zaobserwować podczas warsztatów, na których nie ma osób znudzonych, niezainteresowanych, każdy wie po co przyszedł i czym chce się podzielić. Wszyscy chcą się uczyć i wzajemnie poznawać, po takich spotkaniach zawsze nabieramy optymizmu i utwierdzamy się w przekonaniu, że to co robimy wspólnie ma sens. To niezwykłe obserwować taki pozytywny oddolny ruch solidarności pomiędzy przedsiębiorcami. Cieszymy się, że UE go zauważyła i postanowiła wesprzeć swoimi projektami. Każdy z nas wie, że w życiu bywa tak, że dzisiaj my niesiemy pomoc, ale jutro to my możemy tej pomocy potrzebować.

Early Warning Europe Mentor Academy to inicjatywa Unii Europejskiej, w ramach której powstał projekt „Poprawa dostępności i zakresu usług dla firm w trudnej sytuacji finansowej”. Jest wdrażany przez AARC Consultancy (Irlandia), Erhvervshus Midtjylland (Dania) oraz Fundację Firmy Rodzinne (Polska).

Rola Fundacji w projekcie

Jako Fundacja mamy w projekcie bardzo odpowiedzialne i wymagające zadania. Jesteśmy liderem dwóch działań: rekrutacji mentorów oraz przygotowania  wszystkich dziewięciu warsztatów. Dwa z nich są już za nami. Pierwszy odbył się pod koniec października stacjonarnie w Barcelonie. Uczestniczyło w nim ponad 40 mentorów z całej Europy, w tym 5 mentorów z Polski. Warto zaznaczyć, że byli to nie tylko mentorzy związani z naszą organizacją i wcześniejszym projektem EWE, ale również mentorzy działający w innych organizacjach.

Na początku grudnia odbył się drugi warsztat, tym razem online. Wzięło w nim udział 95 mentorów z 33 krajów  Europy, w tym 7 z Polski. Trzeci warsztat, również online, miał miejsce w styczniu, a czwarty na początku lutego.

Na początku lutego ruszyła również 2 fala rekrutacji do projektu. Jeśli jesteś mentorem lub czujesz, że jesteś gotowy do tej roli, wciąż możesz dołączyć do naszej inicjatywy, wystarczy wysłać swoje zgłoszenie (szczegóły poniżej).

W tym roku odbędą się jeszcze 4 warsztaty – będą to warsztaty online. Ostatni warsztat odbędzie się stacjonarnie pod koniec 2024 roku.

Przed nami więc dużo pracy, ale wierzymy, że ta praca ma sens i przyniesie wiele dobrego nie tylko mentorom, którzy zdobędą nowe międzynarodowe doświadczenie, ale również firmom, które będą miały szansę skorzystać z mentoringu na najwyższym europejskim poziomie.

 

Rekrytacja do projektu trwa, zgłoś się już dziś

Na początku lutego została uruchomiona druga fala rekrutacji dla nowych mentorów. Jeśli biegle posługujesz się językiem angielskim i jesteś przedsiębiorą lub masz doświadczenie jako ekspert w jednej z takich dziedzin jak: zarządzanie, strategia biznesowa, finanse, prawo korporacyjne, prawo upadłościowe, marketing, sprzedaż, informatyka, HR, transfer biznesu, zgłoś się już dziś. Wystarczy, że wypełnisz krótkie zgłoszenie: https://www.surveymonkey.com/r/6Q9TDVB

Rekrutacja trwa do 15.04.2023

 

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!