EWE Mentor Academy

EWEMA czyli Early Warning Europe Mentor Academy

Od listopada 2021 realizujemy nowy projekt międzynarodowy, a właściwie wygrany przetarg unijny pod nazwą EWEMA czyli Early Warning Europe Mentor Academy.  Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie szkolenia modułowego dla mentorów wspierających firmy w kryzysie, które będzie oparte na najlepszych europejskich standardach. Program szkoleniowy powstanie przy udziale zarówno doświadczonych jak i stawiających pierwsze kroki mentorów. Wezmą oni udział w warsztatach peer – learningowych.

Do końca 2024 r. odbędzie się 9 warsztatów, do których mentorzy zostaną zakwalifikowani w zależności od tematu i preferencji. Doświadczeni mentorzy zapewnią wiedzę fachową, najlepsze praktyki i praktyczne spostrzeżenia, które zostaną wykorzystane do strukturyzowania programu i tworzenia treści, podczas gdy nowi mentorzy z całej Europy będą głównymi użytkownikami programu szkoleniowego. Po jego walidacji wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkolenia typu „train the trainer”- zarówno doświadczeni jak i niedoświadczeni. Następnie będą oni mogli pełnić rolę trenerów dla innych mentorów w swoich krajach, korzystając z opracowanego modułowego programu szkoleniowego. Większość spotkań będzie miała charakter online. Projekt przyczyni się do rozpowszechniania i transferu najlepszych praktyk w zakresie pomocy przedsiębiorcom z sektora MŚP, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji oraz podniesie kompetencje i umiejętności mentorów w całej Europie.

Early Warning Europe Mentor Academy to inicjatywa Unii Europejskiej, w ramach której powstał projekt „Poprawa dostępności i zakresu usług dla firm w trudnej sytuacji finansowej”. Jest wdrażany przez AARC Consultancy (Irlandia), Erhvervshus Midtjylland (Dania) oraz Fundację Firmy Rodzinne (Polska).

 

Nasze działania

Obecnie prowadzimy warsztaty dla mentorów z całej Europy. 25 i 26 października odbył się pierwszy warsztat na żywo w Barcelonie. Wzięło w nim udział 40 doświadczonych mentorów z 22 krajów.

22 i 24 listopada odbył się natomiast pierwszy warsztat online dla grupy nowych mentorów, w którym wzięło udział prawie 100 osób.

Przed nami jeszcze 6 warsztatów online oraz jeden warsztat na żywo, podsumowujący cały projekt.

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!