Early Warning Europe Mentor Academy

Czym jest Early Warning Europe Mentor Academy?

To działanie, które ma na celu przygotowanie mentorów do niesienia skutecznej pomocy firmom przeżywającym trudności w całej Europie.

Early Warning Europe Mentor Academy to kontynuacja dwóch poprzednich międzynarodowych projektów, które realizowaliśmy jako Fundacja: Early Warning Europe oraz Resc-EWE. To właśnie w projekcie Early Warning Europe stworzyliśmy i wyedukowaliśmy społeczność ponad 120 mentorów w Polsce oraz 1000 mentorów w Europie, którzy bezpłatnie pomagali i nadal pomagają przedsiębiorcom w kryzysie. Projekt Early Warning Europe Mentor Academy jest skierowany zarówno do nich jak i do nowych mentorów ze wszystkich krajów w Europie – by mogli rozwijać swoje kompetencje i wymieniać się wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami.

Jednym z celów projektu jest stworzenie uniwersalnego szkolenia dla mentorów wspierających firmy w kryzysie, które będzie oparte na najlepszych europejskich standardach. Program szkoleniowy powstaje przy udziale zarówno doświadczonych jak i stawiających pierwsze kroki mentorów. Wezmą oni udział w warsztatach peer – learningowych, podczas których przedstawią swoje potrzeby i wypracują rekomendacje dla szkolenia online.

Early Warning Europe Mentor Academy to inicjatywa Unii Europejskiej, w ramach której powstał projekt „Poprawa dostępności i zakresu usług dla firm w trudnej sytuacji finansowej”. Jest wdrażany przez AARC Consultancy (Irlandia), Erhvervshus Midtjylland (Dania) oraz Fundację Firmy Rodzinne (Polska).

Rola Fundacji w projekcie

Jako Fundacja mamy w projekcie bardzo odpowiedzialne i wymagające zadania. Jesteśmy liderem dwóch działań: rekrutacji mentorów za który bezpośrednio odpowiadała Kasia Gierczak- Grupińska oraz przygotowania  wszystkich dziewięciu warsztatów peer learningowych, liderem  tego zadania jest Eleni Tzoka Stecka. Sześć z nich jest już za nami. Pierwszy odbył się pod koniec października stacjonarnie w Barcelonie. Uczestniczyło w nim ponad 40 mentorów z całej Europy, w tym 5 mentorów z Polski. Warto zaznaczyć, że byli to nie tylko mentorzy związani z naszą organizacją i wcześniejszym projektem EWE, ale również mentorzy działający w innych organizacjach.

Zobacz podsumowanie pierwszych warsztatów w Barcelonie w formie krótkiego video.

Warsztaty online dla Mentorów

Na początku grudnia odbył się drugi warsztat, tym razem online. Wzięło w nim udział 95 mentorów z 33 krajów  Europy, w tym 7 z Polski. Trzeci warsztat, również online, miał miejsce w styczniu.

Podczas trzeciego warsztatu przedstawiliśmy dwie metody przydatne w procesie prowadzenia mentoringu i wsparcia firm w kłopotach – GROW i FIES. Rozmawialiśmy również o stanie wdrożenia dyrektywy restrukturyzacyjnej w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ten temat zaprezentował nasz mentor Patryk Filipiak.

Bardzo ważnym elementem każdego z warsztatów jest tzw. case study czyli praca na prawdziwym, żywym przypadku. I tutaj też pojawił się polski akcent, ponieważ o jednym ze swoich mentoringów opowiedziała nasza mentorka Agnieszka Simon-Adamczewska.

Czwarty warsztat poruszał aspekty psychologiczne związane z kryzysem. Tematy pracy z mentee w procesie zmiany osobistej  i straty przedstawiła psycholog Katarzyna Kata. Zwróciła ona uwagę mentorów na fakt, że pracując z firmą w kryzysie, pracują z człowiekiem w kryzysie. Powinni zatem skupiać się nie tylko na rozwiązaniu problemów finansowych czy zarządczych w firmie, ale również na kondycji psychicznej jej właściciela. Ważne, by umieli rozpoznać różne etapy żałoby i wiedzieli jak wtedy pracować, ale również kiedy postawić granicę i np. skierować mentee do specjalisty.

Gościem piątego warsztatu była między innymi Zuzanna Bonecka z Infiture Institute Natalii Hatalskiej. Przedstawiła ona najnowszą Mapę Trendów 2023, czyli kompleksową analizę najistotniejszych mega trendów i trendów zaprezentowanych w trzech perspektywach czasowych: new normal (aktualnie wiodące trendy), reactive zone (perspektywa krótkoterminowa, trend potrzebuje 1 > 5 lat, żeby stać się trendem wiodącym), innovation zone (perspektywa średnioterminowa, trend potrzebuje 5 > 20 lat, żeby stać się trendem wiodącym).

Ostatni z dotychczasowych warsztatów, który odbył się w czerwcu został poświęcony tematowi sukcesji i transferu biznesu. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 122 mentorów z 31 krajów, w tym 11 osób z Polski. Dołączyli do nas nowi mentorzy, którzy zostali zrekrutowani w drugim naborze prowadzonym w tym roku.

Podczas warsztatu zaprezentowano różne spojrzenia na temat sukcesji. Swoją prezentację mieli najpierw Susanne Grimm i Oscar Howell z Meksyku, którzy przedstawili najważniejsze aspekty sukcesji z perspektywy sukcesora, ale także organizacji, która wspiera przedsiębiorców rodzinnych w przeprowadzeniu tego trudnego procesu.

Perspektywę sukcesora, który przejął firmę rodzinną i już od wielu lat ją prowadzi, pokazał natomiast Albert Adamczewski z Polski.

O tym, że czasami sukcesja może skończyć się sprzedażą firmy opowiedziała Ewelina Pisarczyk. Obie prezentacje wzbudziły wiele emocji i były przedmiotem długiej dyskusji.

Mentorzy o warsztatach

Po każdym warsztacie prowadzimy ewaluację, by dowiedzieć się jak mentorzy oceniają spotkanie i czego oczekują w przyszłości. Oto kilka z ich wypowiedzi:

Dziękuję całemu zespołowi Early Warning Europe. Terminy [warsztatów] są bardzo napięte – ale jednocześnie jest to w porządku, bo odbywają się online. Studia przypadków po raz kolejny były dobrze dobrane i całkowicie reprezentatywne dla tematu dyskusji. Wspaniale było uczestniczyć w warsztatach i uczyć się od doświadczonych mentorów i uczestników.

Tak trzymać. Po raz pierwszy uczestniczyłem w tych warsztatach i nie miałem żadnych szczególnych oczekiwań. Po zakończeniu uznałem je za bardzo wnikliwe, dobrze przygotowane i zorganizowane i bogate w treść.

Pomoc dla MŚP borykających się z trudnościami to niekończący się temat. Kryzysy stanowiące wyzwanie dla płynnej działalności biznesowej pojawiają się jeden po drugim. Odporność jest obecnie słowem kluczowym. Odporność na kryzysy na świecie, kryzysy osobiste, lokalne, krajowe i międzynarodowe wyzwania biznesowe. Dlatego cieszę się, że właśnie zakończyłem drugą część czwartego warsztatu Akademii Mentorów Early Warning Europe Network, którego celem jest stworzenie narzędzi pomagających MŚP w potrzebie.

To była nie tylko bardzo sensowna praca, ale także przyjemność zanurzenia się w trudnych studiach przypadków, dzielenia się wiedzą i poszukiwania rozwiązań z ponad 50 mentorami z różnych krajów. Wiele opinii, przemyśleń i spostrzeżeń na temat pomocy dla MŚP w krytycznym stanie to satysfakcjonujące doświadczenie i materiał do przemyśleń. Czuję się bogatszy! Dziękuję za imponujące doświadczenie i nowe pomocne narzędzia, EWEMA!

Pilot training sessions

Na podstawie rekomendacji mentorów, tych doświadczonych oraz tych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę mentoringową, powstało szkolenie online przygotowujące mentorów do wsparcia firm w kryzysie.  Szkolenie jest ulokowane na platformie learningowej Early Warning Europe. Składa się z 4 modułów: Mentoring i Zaangażowanie, Analiza Problemu i Zarządzanie Zmianą, Planowanie Przyszłości i Rezyliencja oraz Gotowość do Mentoringu.

Ścieżka edukacyjna mentora opiera się na samodzielnym przejściu przez wszystkie tematy zawarte w ramach 4 modułów szkoleniowych.

Materiał ma charakter krótkich artykułów oraz filmów video, wraz z odpowiednimi linkami do materiałów uzupełniających. Każdy uczestnik może w ramach forum podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi danego tematu, co umożliwia mu doświadczenie tzw. social learningu. Dodatkowo, uczestnicy zaproszeni są do udziału w 4 master classes, które trwają godzinę i pozwalają zgłębić niektóre tematy związane z 4 modułami szkolenia. Te spotkania mają również wymiar networkingowy.

Dwie grupy pilotażowe już przeszły przez powyższe szkolenie. Ich ewaluacja przyczyni się do powstania ostatecznej wersji szkolenia.

Wszyscy mentorzy zrekrutowani w tym projekcie – a jest ich aż 685 – będą mieli szansę przejść przez powyższe szkolenie w ramach sześciu grup w okresie od września 2023 do kwietnia 2024. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tego doświadczenia wszystkich mentorów z Polski, którzy zgłosili swój akces.

Co przed nami?

Przed nami jeszcze 3 warsztaty dla mentorów, w tym dwa, które odbędą się online:

  • Warsztat 7: 26 i 28 września 2023

Tematy: Zarządzanie Konfliktem , Mediacje oraz Własność Intelektualna wraz z adekwatnymi case study. Tematy te przedstawią eksperci z Grecji i Dani

  • Warsztat 8: 21 i 23 listopada 2023

Tematy: Zarządzanie Ryzykiem, Wyjście z Biznesu, Ekologia, Networking

  • Warsztat 9: planowany jest na zakończenie projektu w 2024 roku: Szkolenie trenerów, Celebracja

Polscy Mentorzy w projekcie

Agnieszka Simon – Adamczewska, Krzysztof Kasperuk, Victoria Iwanowska, Ewa Magier, Janina Seredyńska-Targosz, Konrad Frontczak, Marzenna Tusza, Katarzyna Kłopocinska, Agnieszka Zasikowska, Celina Koszany, Grzegorz Kosson, Renata Żukowska, Ewelina Kosińska, Dorota Wieczorek, Ewa Chojecka, Maciej Siejka, Przemysław Przyjazny, Albert Adamczewski, Ewa Chojecka, Artur Wróbel, Ryszard Ćwiertniak, Katarzyna Ryfka-Cygan, Marta Ozga, Piotr Andrzej Oszytko, Agnieszka Wdowińska, Damian Hajduk, Monika Stachowicz, Agnieszka Lewandowska, Maks Kisyk, Patrycja Ilasz-Kłoda, Justyna Markiewicz, Tadeusz Woronowicz, Joanna Gawlik-Dziadoń, Jolanta Porebska, Marcin Birkietowicz.

Zespół projektu

Eleni Tzoka Stecka
Eleni Tzoka Stecka

Eleni Tzoka Stecka – odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie 9 warsztatów peer learningowych dla mentorów oraz moderowanie master classess szkoleń online

Portret Katarzyny Gierczak-Grupińskiej, Fundacja Firmy Rodzinne
Portret Katarzyny Gierczak-Grupińskiej, Fundacja Firmy Rodzinne

Katarzyna Gierczak-Grupińska – odpowiedzialna za rekrutację doświadczonych i nowych mentorów oraz moderowanie warsztatów peer learningowych.

Małgorzata Stromczyńska – wsparcie organizacyjne w przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów oraz rekrutacji mentorów

Galeria zdjęć

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!