EWE Mentor Academy

EWEMA czyli Early Warning Europe Mentor Academy

Od listopada 2021 realizujemy nowy projekt międzynarodowy, a właściwie wygrany przetarg unijny pod nazwą EWEMA czyli Early Warning Europe Mentor Academy.  Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie szkolenia modułowego dla mentorów wspierających firmy w kryzysie, które będzie oparte na najlepszych europejskich standardach. Program szkoleniowy powstanie przy udziale zarówno doświadczonych jak i stawiających pierwsze kroki mentorów. Wezmą oni udział w warsztatach peer – learningowych.

Do końca 2024 r. odbędzie się 9 warsztatów, do których mentorzy zostaną zakwalifikowani w zależności od tematu i preferencji. Doświadczeni mentorzy zapewnią wiedzę fachową, najlepsze praktyki i praktyczne spostrzeżenia, które zostaną wykorzystane do strukturyzowania programu i tworzenia treści, podczas gdy nowi mentorzy z całej Europy będą głównymi użytkownikami programu szkoleniowego. Po jego walidacji wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkolenia typu „train the trainer”- zarówno doświadczeni jak i niedoświadczeni. Następnie będą oni mogli pełnić rolę trenerów dla innych mentorów w swoich krajach, korzystając z opracowanego modułowego programu szkoleniowego. Większość spotkań będzie miała charakter online. Projekt przyczyni się do rozpowszechniania i transferu najlepszych praktyk w zakresie pomocy przedsiębiorcom z sektora MŚP, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji oraz podniesie kompetencje i umiejętności mentorów w całej Europie.

Early Warning Europe Mentor Academy to inicjatywa Unii Europejskiej, w ramach której powstał projekt „Poprawa dostępności i zakresu usług dla firm w trudnej sytuacji finansowej”. Jest wdrażany przez AARC Consultancy (Irlandia), Erhvervshus Midtjylland (Dania) oraz Fundację Firmy Rodzinne (Polska).

 

Nasze działania

Obecnie w ramach projektu uruchomione są nabory zarówno doświadczonych, jak i niedoświadczonych mentorów do udziału w cyklu szkoleń, które będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Rekrutacja doświadczonych mentorów

Zapraszamy do aplikowania do projektu doświadczonych mentorów czyli takich, którzy mogą wykazać się co najmniej 3 przeprowadzonymi mentoringami. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest również znajomość języka angielskiego (wszystkie warsztaty prowadzone będą w języku angielskim).

Jakie korzyści z udziału w projekcie odniosą doświadczeni mentorzy? Akademia Mentorów EWE zaoferuje Ci możliwość:

  • Wymiany najlepszych praktyk i uczenia się z najlepszymi ekspertami z UE;
  • Udział w projektowaniu i tworzeniu programu szkoleniowego dla przyszłych mentorów;
  • Uczestniczenia w procesie wyboru przyszłych mentorów, którzy dołączą do Akademii Mentorów EWE;
  • Zostania certyfikowanym mentorem, który będzie mógł uczyć przyszłych mentorów w swoim kraju;

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIA DLA DOŚWIADCZONYCH MENTORÓW

https://da.surveymonkey.com/r/GNTVHQR

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.09.2022

Rekrutacja niedoświadczonych mentorów

Zapraszamy do aplikowania do projektu również niedoświadczonych mentorów czyli takich, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w mentoringu.  Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest znajomość języka angielskiego (wszystkie warsztaty prowadzone będą w języku angielskim).

Jakie korzyści z udziału w projekcie odniosą niedoświadczeni mentorzy? Akademia Mentorów EWE zaoferuje Ci możliwość:

  • Zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, które są kluczowe dla wspierania firm w trudnej sytuacji;
  • Rozwoju swoich umiejętności mentorskich, wymiany najlepszych praktyk i uczenia się od doświadczonych mentorów pracujących z przedsiębiorcami w Europie;
  • Wniesienia znaczącego wkładu w zwiększenie dostępności usług wczesnego ostrzegania w swoim kraju;
  • Zostania certyfikowanym mentorem, który będzie mógł uczyć przyszłych mentorów w swoim kraju;

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIA DLA NIEDOŚWIADCZONYCH MENTORÓW:

https://da.surveymonkey.com/r/K2KL5D6

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.10.2022

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!