Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

12 lipca 2023

Jedność w firmie rodzinnej

Jedność grupy opiera się na jasnej i wspólnej dla wszystkich członków wizji tego, do czego dążą oraz z użyciem jakich narzędzi i strategii chcą to robić. W wielu firmach rodzinnych pozorna jedność utrzymuje się w momencie, gdy grupa zarządzająca ma silnego przywódcę sprawującego władzę, a każdy z jej członków otrzymuje wysokie udziały. Natomiast ta harmonia szybko zastaje poddana próbie, gdy cała grupa musi podjąć wspólną kluczową decyzję albo gdy dochodzi do sytuacji podziału lub zmniejszenia udziałów.

Kiedy pomiędzy członkami zarządzającymi firmą ujawniają się trwające od dłuższego czasu konflikty, które prowadzą do braku jedności ma to bardzo negatywny wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Taka grupa może mieć duże problemy z decyzyjnością, znacznie spowalniając przebieg wszystkich procesów w przedsiębiorstwie, które wymagają wspólnego wyboru rozwiązań problemów. Mogą nawet zaistnieć sytuacje, w których grupa wcale nie będzie podejmować decyzji, chcąc w ten sposób utrzymać pozorną harmonię. Nieufność, nieumiejętność współpracy oraz eskalujące konflikty pomiędzy członkami grupy mogą prowadzić nawet do jej rozpadu.

Andrew Hier i John A. Davis zwracają uwagę, że aby jedność rodziny biznesowej została zachowana, musi zostać spełnione kilka elementów, które są związane między innymi z zaangażowaniem i docenieniem wkładu poszczególnych członków rodziny w rozwój organizacji. W momencie gdy członkowie mają poczucie, że zostali wysłuchani, a ich zdanie ma znaczenie w podejmowaniu decyzji, chcą się bardziej angażować w pracę w firmie. Wykorzystanie indywidualnych talentów osób zarządzających i ich namacalny wkład we wzrost przedsiębiorstwa sprawia, że rodzina jest dumna ze swojej firmy oraz podejmowanych w niej działań. Działa to również odwrotnie, a mianowicie dumna rodzinna chce jeszcze bardziej angażować się w realizację celu organizacji. Jeśli pojawią się konflikty pomiędzy osobami zarządzającymi  należy je rozwiązywać w jak najbardziej efektywny sposób, tak aby nie przeradzały się w większy problem, pozostawiający urazę i brak zaufania. Warto wspomnieć również o jasnym celu i misji organizacji, które powinny być bliskie całej rodzinie i które muszą ulegać stałej aktualizacji wraz ze zmianami w strukturze rodzinny biznesowej, np. przekazaniem firmy w ręce następnego pokolenia.

Jedność współwłaścicieli pozwala na rozwój organizacji. Członkowie grupy angażują się i wzajemnie wspierają w drodze do wspólnego celu. Nie należy jednak mylić jedności z jednomyślnością. Nie wszyscy członkowie muszą myśleć w ten sam sposób, a wręcz przeciwnie, poszczególne jednostki powinny mieć przestrzeń na wyrażanie swoich odmiennych opinii, które pokazują szeroką gamę perspektyw. Warto prowadzić rozmowy w taki sposób, aby wymiana różnych spojrzeń na daną sprawę prowadziła do kreatywnych i nieszablonowych rozwiązań problemów. Członkowie rodziny mogą się różnić, ale należy zadbać o to, by potrafili ze sobą współpracować na drodze do rozwoju przedsiębiorstwa.

Utrzymanie jedności w rodzinie jest trudnym procesem, który należy stale monitorować. Warto na bieżąco sprawdzać jak wygląda aktualna sytuacja w przedsiębiorstwie, odwołując się do wcześniej wspomnianych elementów pomagających zachować jedność i zwracając uwagę, czy są aspekty, których działanie można poprawić.

Autor: Julia Szulczyk

Na podstawie: Family Unity: What is it, why it’s vital, and how to achieve it – Andrew Hier, John A. Davis.

Family Unity: What is it, why it’s vital, and how to achieve it | CFEG

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.