Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

4 stycznia 2018

Konflikt? Skorzystaj z mediacji

Konflikt?  Skorzystaj z mediacji

Mediacje są zjawiskiem powszechnym w wielu miejscach na świecie (np. w USA czy w Japonii). Na naszym kontynencie w dalszym ciągu ta formuła rozwiązywania sporów się rozwija – mniej usankcjonowane procedury dotyczące mediacji występują np. w Wielkiej Brytanii lub bardziej usankcjonowane w Austrii i w Niemczech. W Polsce mediacje mają szanse być równie popularnym zjawiskiem jak za granicą, ponieważ cały czas mamy do czynienia z nowymi czynnikami wywołującymi spory na różnym tle, a co za tym idzie mogącymi się stać elementem mediacji. Co więcej, każdy z nas inaczej postrzega sytuację konfliktową, inaczej zarządza konfliktem a także inaczej odnosi się do stron generujących polemikę. Dlatego też mediacja to nowoczesna forma rozwiązywania konfliktów oraz innowacyjne narzędzie w efektywnym zarządzaniu firmą i instytucją. Przede wszystkim narzędzie to może mieć skuteczne zastosowanie w firmach rodzinnych, gdzie bezpośrednio bazuje się na relacjach i na rozwiązywaniu problemów w sposób otwarty i wprost. Jednak zauważalnym problemem jest brak świadomości i wiedzy w obszarze ugodowego zakończenia spraw poprzez mediacje.

Dlaczego mediacje mogą być skuteczne? Otóż, w różnego rodzaju sporach warto sytuację przeanalizować szczegółowo. Warto zapytać skonfliktowane strony do czego dążą i jaki jest cel zakończenia sporu. Jeśli na przykład mowa jest o niezapłaconej fakturze, to czy w danej sytuacji jedynym celem jest otrzymanie przez wierzyciela należnej kwoty? Czy dana sprawa musi znaleźć swój finał w sądzie? Jeśli partnerzy współpracowali ze sobą przez wiele lat i doszło do tego, że jeden z nich z różnych przyczyn nie może zapłacić drugiemu, to warto sprawę przeanalizować, porozmawiać, skorzystać z pomocy specjalisty od mediacji, który w sposób bezstronny, neutralny i poufny postara się pomóc w dojściu do porozumienia i w utrzymaniu dalszych relacji biznesowych. Jesteśmy nauczeni tego, że konflikt zwaśnionych stron rozwiąże za nas sąd. I tak się dzieje w wielu przypadkach, ale często to nie jest jedyne wyjście.

Uważam, że warto rozwiązywać konflikty poprzez mediacje. Myśląc o tym, przekonuję właścicieli biznesów rodzinnych do zamieszczania w swoich umowach z kontrahentami tzw. klauzul mediacyjnych, mających na celu odwoływanie się do mediacji w umowie handlowej. Zawsze bowiem należy spróbować porozmawiać i zmierzyć się z problem inaczej niż szukając rozwiązania na sali sądowej. Atuty są warte rozwagi. Po pierwsze, czas postępowania mediacyjnego. W większości spraw jest to okres do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia mediacji. Po drugie, oszczędność co do kosztów postępowania. Po trzecie, każdy problem możemy poddać mediacji i niekoniecznie są to sprawy natury ekonomicznej, tak jak niezapłacona faktura, ale na przykład, szczególnie w firmach rodzinnych, uporządkowanie relacji pomiędzy nestorem a sukcesorem.


Tomasz Leśniak

Mediator Fundacja Mediatio Mentor EWE

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.