Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

19 kwietnia 2021

ResC-EWE – biznesowa odporność na sytuacje kryzysowe

ResC-EWE – biznesowa odporność na sytuacje kryzysowe

Od roku w Polsce i na świecie obserwujemy szalejącą pandemię, która zagraża naszemu zdrowiu, odbiera nam spokój i radość  życia oraz poczucie bezpieczeństwa. Chorują nie tylko ludzie, ale i cała gospodarka. Właściciele firm zamartwiają się nie tylko tym czy ich przedsiębiorstwa przetrwają kryzys, ale także tym co po nim nastąpi.

Zapewne w tych zmaganiach u każdego pojawia się pytanie- czy mogłem/mogłam zrobić coś, by siebie i firmę  na tę sytuację przygotować, co powinienem/powinnam zrobić inaczej, lepiej bym mógł/mogła ten kryzys przetrwać?

Projekt ResC-EWE

O tym właśnie jest projekt ResC-EWE, który Fundacja wraz 4 partnerami: Danią, Finlandią, Grecją i Hiszpanią realizuje od  2019 roku.

Działanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, będącego częścią większego programu unijnego Forward Looking Projects.

ResC-EWE stanowi kontynuację projektu Early Warning Europe zmieniającego nastawienie społeczeństwa w ramach europejskiej edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Chcemy, by porażka przestała być traktowana jako tabu, a zamiast tego była postrzegana jako  wartościowe doświadczenie, które może przyczynić się do dużo lepszego funkcjonowania przedsiębiorcy w jego przyszłych przedsięwzięciach.

Zmiana postawy i sposobu myślenia jest najtrudniejsza i by mogła stać się faktem musi objąć edukację, począwszy od jej najwcześniejszych etapów, zgodnie z zasadą „kropla drąży skałę”.

Proces pracy z kryzysem w firmie zawsze zaczyna się w głowie przedsiębiorcy i to od niego zależy jak te trudną sytuację będą postrzegali pracownicy. Sposób myślenia jest fundamentem, na którym można budować kompetencje pozwalające firmie być bardziej odporną na trudności.

MOOC- narzędzia dla przedsiębiorców

W ramach projektu ResC-EWE będą wypracowane i udostępnione narzędzia edukacyjne rozwijające kompetencje związane z biznesową odpornością przedsiębiorców i ich firm na trudne sytuacje, które są wpisane w cykl życia przedsiębiorstwa. Będą one przeznaczone dla właścicieli firm z sektora MŚP, startaperów i studentów kierunków związanych z przedsiębiorczością.

Kompetencje te zostały wskazane jako najistotniejsze w walce z kryzysem przez samych przedsiębiorców. W Polsce ponad 100 właścicieli firm rodzinnych wzięło udział w badaniu przeprowadzonym w ramach projektu, które pozwoliło zmapować kompetencje „odpornościowe” firmy.

Narzędzia edukacyjne dedykowane tym kompetencjom będą  skomponowane w całość w oparciu o innowacyjny Model Biznesowy Canvas oraz doświadczenie przedsiębiorców-praktyków, którzy są zaangażowani w proces ich tworzenia. Wypracowane efekty będą udostępnione bezpłatnie wszystkim zainteresowanym pod koniec 2021 roku.

W wyniku projektu powstanie seria 5 odcinków MOOC’s (Massive Open Online Course), które będą teoretycznym filmowym instruktażem dla potencjalnego odbiorcy – przedsiębiorcy. Poprowadzą go one przez koncept modelu Canvas i pozwolą mu spojrzeć na firmę w ustrukturyzowany sposób. Każdy MOOC będzie uzupełniony zestawem narzędzi, które pozwolą przedsiębiorcy przepracować swój konkretny przypadek.

Obszary zarządzania firmą, którym dedykowane są MOOC’s to :

  • Podstawy koncepcji Business Model Canvas, opracowanego przez Alexandra Osterwaldera. Business Model Canvas nawiguje przedsiębiorcę po procesie opracowania  własnego modelu biznesowego, koncentrując się na klientach, ofercie, infrastrukturze i finansach. Model może być używany przez każdą firmę, organizację lub branżę. Sprawia, że ​​operacje biznesowe są widoczne i w ten sposób pozwalają zrozumieć, jak firma działa i zarabia pieniądze.
  • Drugi film przedstawia rozumienie klienta, które obejmuje propozycję wartości, segmenty klientów, kanały i relacje z klientami.

Zrozumienie klienta i perspektywa klienta poprzez propozycję wartości firmy działa jako kluczowy element we wszystkich działaniach biznesowych. Propozycja wartości koncentruje się na produkcie lub usłudze, która jest oferowana klientom, rozwiązując ich potrzeby i problemy. To właśnie wartość oferowana klientom odróżnia firmę od jej konkurentów.

  • Trzeci film dotyczy infrastruktury związanej z działalnością biznesową. Jest ona tworzona poprzez kluczowe działania, kluczowe zasoby i kluczowe partnerstwa firmy. Kluczowe działania koncentrują się na tych czynnościach, które przynoszą wartość dla klienta i zysk dla firmy. Kluczowe zasoby obejmują te zasoby, które są niezbędne dla firmy, takie jak zasoby ludzkie, finansowe, fizyczne i intelektualne.
  • Czwarty film przedstawia temat finansów, zarządzania i zarządzania ryzykiem.

Istnieje kilka sposobów generowania przychodów, jednak aby osiągnąć zrównoważoną działalność biznesową, firma musi prowadzić staranne działania w zakresie zarządzania finansami i planowania zarządzania ryzykiem. Aby zrozumieć ogólną strukturę kosztów, przedsiębiorstwa muszą wiedzieć, ile klienci płacą za dany produkt lub usługę oraz ile są w rzeczywistości skłonni za nie zapłacić.

  • Piąty i ostatni film przedstawia tzw. zestaw przetrwania przedsiębiorcy w kryzysie.
  • Wszystkie filmy są wprowadzeniem do praktycznego zestawu  narzędzi, które pozwalają właścicielowi firmy przeprowadzić swoje przedsiębiorstwo przez taki proces.

Narzędzia będą mogły być wykorzystane do samodzielnej pracy przedsiębiorcy lub pracy z mentorem, który będzie przewodnikiem po procesie zmiany. Każdy kto przejdzie przez taki proces będzie mógł zobaczyć swoją firmę w jednym dużym obrazku. Będzie miał gotowy materiał do zbudowania strategii firmy i jej uporządkowania. Przede wszystkim jednak zyska nowe spojrzenie, które pozwoli mu wdrożyć niezbędne zmiany. Świadomy właściciel i uporządkowana firma mają większe szanse, by przejść kryzys „suchą stopą”.

Jak to wygląda w praktyce?

Naszym celem jest sprawić, by gotowe narzędzia były  przyjazne użytkownikom, co oznacza, że będą zrozumiałe, będzie można je łatwo pobrać, wydrukować, edytować, a co najważniejsze- będą uniwersalne i bezpłatne. Z narzędzi wypracowanych w ramach projektu będą mogli również skorzystać właściciele firm rodzinnych.

Rola Fundacji Firmy Rodzinne w  projekcie ResC-EWE.

Fundacja Firmy Rodzinne, jako realizator projektu ResC-EWE w Polsce, jest zaangażowana w proces testowania prototypów tych narzędzi. Celem tego działania jest udoskonalenie powstałych materiałów, a także dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców oraz polskiej rzeczywistości biznesowej.

W grudniu ubiegłego roku z prototypami narzędzi zapoznała się grupa prawie trzydziestu przedsiębiorców rodzinnych, wybranych przez Fundację do grupy roboczej. Podczas spotkań prowadzonych w formie online zebraliśmy ich opinie i stworzyliśmy listę rekomendacji, które przedstawiliśmy pozostałym partnerom projektu. Wspólnie wypracowaliśmy również propozycję uzupełniających narzędzi dostosowanych do potrzeb firm rodzinnych.

Nasze podejście do procesu testowania stało się inspiracją dla pozostałych krajów pilotażowych, które przyjęły je jako wzór do interaktywnej pracy w projekcie w warunkach pandemii. W tym miejscu dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszej fazy pilotażu za Wasz czas, zaangażowanie i cenne uwagi. W proces testowania zaangażowaliśmy również środowiska akademickie, które kształcą przyszłych przedsiębiorców. Uwagi praktyków wzbogaciliśmy informacjami zwrotnymi przekazanymi przez studentów. Szczególne podziękowania kierujemy do współpracującej z nami od wielu lat Pani Prof. Anny Nikodemskiej-Wołowik, która zawsze służyła nam merytorycznym wsparciem w tematyce firm rodzinnych i tym razem również okazała swoją pomoc i zainteresowanie.

Głos środowiska akademickiego będzie dla nas równie ważny przy opracowaniu finalnej wersji narzędzi.

Nad czym teraz pracujemy?

Aktualnie zespół projektowy  pracuje nad wdrożeniem rekomendacji uzyskanych w ramach pilotażu.

Zmieniamy, upraszczamy i uzupełniamy materiały, po to, by we wrześniu przedstawić ich udoskonaloną formę kolejnym grupom pilotażowym. Mamy nadzieję, że dzięki temu wprowadzimy ostateczne poprawki i upowszechnimy ten materiał wszystkim zainteresowanym.

Będziemy również szkolić w tym zakresie naszych mentorów Early Warning Europe, którzy są gotowi do pomocy przedsiębiorcom w trudnościach.

Jesteśmy przekonani , że wsparcie dla przedsiębiorców ma wartość tylko wówczas gdy zostało wypracowane w ścisłej współpracy z samymi zainteresowanymi.

Każdy przedsiębiorca wie i intuicyjnie czuje, że musi zmieniać swoją firmę, by przetrwać i się rozwijać. Mamy więc nadzieję, że nasza propozycja będzie dobrym przewodnikiem w tym procesie.

Nasza grupa (prawie) 30 Wspaniałych

Oto przedsiębiorcy, którzy pracowali w naszej grupie roboczej i pomogli nam udoskonalić prototypy narzędzi, które wkrótce udostępnimy w całej Europie. Raz jeszcze dziękujemy za Wasz czas i zaangażowanie!

Dorota Sało (Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca), Dominika Gawara (GaMP), Lidia Poradzisz (Inspire Sourcing, Mentor EWE), Małgorzata Rekosz (Biuro Rachunkowe Azyl), Sylwia Rzepka (Rzepka), Michał Wiśniewski (Andrem), Urszula Wiśniewska Erenmalm (Andrem), Janina Seredyńka Targosz (Jantar, Mentor EWE), Karol Zagajewski (EHC), Ewelina Pisarczyk (Majsterpol, Mentor EWE), Joanna Gosiewska-Giralt (Panegara), Agnieszka Simon Adamczewska (Korrelat, Mentor EWE), Victoria Iwanowska (Agencja vi, Mentor EWE), Anna Nowotna Nadziejko (Sky Dreams, Mentor EWE), Celina Koszany (Mentor EWE),

Dorota Ozga (Ozga Group), Maria Sipińka-Małaszyńska (APASM), Dominik Piotrowski (YAMANN), Joanna Śnioch Młynarska (Republika Słoneczna, Mentor EWE), Albert Adamczewski (Rudopal), Katarzyna Chwała (Północna Grupa Narzędziowa), Paweł Gurgul (PGS Software, Mentor EWE), Piotr Wąsik (Wamech), Ewa Chojecka (Mentor EWE), Barbara Pawlak (ADR LAW, Mentor EWE), Agnieszka Deryng (Agnes Group), Krystian Pluciak (Flow Up Group)

Artykuł powstał w ramach projektu ResC-EWE (2020-2021) współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, będącego częścią większego programu unijnego Forward Looking Projects.

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.