Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

3 kwietnia 2017

Rodzinni sami o sobie, a także o Fundacji

Rodzinni sami o sobie, a także o Fundacji

Przedsiębiorcy rodzinni zwykle zaczynają pracę między 7:00 a 9:00, a znak Drzewka „Firma rodzinna” najczęściej eksponują na stronach internetowych swoich firm. Według dużej części pytanych powinien się on kojarzyć przede wszystkim z solidnością firm rodzinnych. Czego więcej dowiadujemy się z serii wywiadów, które Fundacja Firmy Rodzinne przeprowadziła z Drzewkowymi?

Na przełomie lata i jesieni zeszłego roku Fundacja Firmy Rodzinne przeprowadziła już drugi wywiad z firmami, które zgłosiły się po znak Drzewka. Wywiady dotyczyły charakteru działalności firm, a także sposobu korzystania z tego znaku oraz działań samej Fundacji. Udało się przeprowadzić prawie 230 wywiadów z właścicielami lub członkami ścisłego kierownictwa tych firm.

Z założenia rodzinne

Potwierdziły się wyniki poprzedniego badania, w którym okazało się, że zdecydowana większość firm z Drzewkiem powstała od razu z myślą o tym, że będzie mieć rodzinny charakter. W porównaniu z wcześniejszymi wynikami, jeszcze bardziej wzrósł wśród badanych firm odsetek tych, które od samego początku istnienia były rodzinnymi.

Również przymiotniki, które kojarzą się z przedsiębiorstwami rodzinnymi samym właścicielom takich firm są bliskie tradycyjnym, familijnym wartościom. Co godne uwagi, w dużym stopniu pokrywają się one z tym, co mówią ankietowani w ogólnopolskich badaniach prowadzonych na potrzeby raportów z serii „Polacy o firmach rodzinnych”. Solidność, rodzinność, bezpieczeństwo, a także rzetelność, zaufanie czy uczciwość to cechy, które Polacy wymieniają w odpowiedzi na pytanie o skojarzenia z rodzinnymi firmami.

Drzewko widoczne od wewnątrz

W dalszym ciągu większa część rodzinnych przedsiębiorców nie korzysta w pełni z potencjału znaku towarowego Drzewka  „Firma rodzinna” i zdecydowanie zbyt mało używa go w kontekście komunikacji do podmiotów spoza bezpośredniego otoczenia firmy, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

W odpowiedziach dotyczących miejsca wykorzystania, zdecydowanie dominuje firmowa strona internetowa, a konkretnie strona domowa, bowiem odpowiedź dotyczącą pozostałych podstron zaznaczyło tylko 3,5% badanych. I w zasadzie na tym koniec, jeśli chodzi o komunikację skierowaną na zewnątrz. Pozostałe zastosowania znaku docierają już tylko do tych podmiotów, które miały wcześniej jakiś kontakt z danymi firmami.

Niestety, nadal niewiele jest firm, które umieszczają znak „Firma rodzinna” na wszystkich swoich produktach. Zaledwie 9 z 224 przedsiębiorców, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie (4%) deklaruje takie działanie. To więcej niż w poprzedniej edycji wywiadów (2015: 2,6%), ale ciągle zbyt mało, by spełnić oczekiwania konsumentów. Jak wynika z najnowszej edycji raportu „Polacy o Firmach Rodzinnych”, ponad 43% ankietowanych z całej Polski mogłoby zapłacić nieco więcej za produkty z firm rodzinnych, gdyby tylko wiedzieli gdzie ich można szukać lub które z dostępnych towarów to akurat pochodzące z rodzinnych przedsiębiorstw. Przy tym tylko 33,8% badanych spotkało się do tej pory z oznaczeniem, że produkt został wytworzony w firmie rodzinnej. A zatem istnieje prawie 10-procentowa luka do zamknięcia. Z pewnością nie da się tego zrobić, jeśli komunikacja „drzewkowa” nie zostanie skierowana przez rodzinnych przedsiębiorców do nowych klientów, a nie tylko tych, dla których już i tak są one sprawdzonymi partnerami.

Nic się nie zmieniło

Jak przyznają ankietowani właściciele firm rodzinnych, faktycznie nic lub niewiele się zmieniło jeśli chodzi o postawy kontrahentów wobec firmy w związku z wprowadzeniem oznaczenia rodzinnego. To pozwala sądzić, że przedsiębiorcy na ten moment są bardziej zainteresowani przynależnością do pewnej, dość konkretnej społeczności aniżeli wykorzystaniem znaku do budowania wizerunku i tożsamości wobec swoich odbiorców.

Pośród wyjaśnień, co oznacza znak Drzewka, wśród korzystających z niego przedsiębiorców dominuje pogląd, że jest to nawiązanie do drzewa genealogicznego. Nieco mniejsza grupa uważa, że to jasny wyraz przynależności do konkretnej grupy firm. Wśród innych uzasadnień znalazły się również odwołania do solidności, trwałości, wielopokoleniowości, a także siły.

Na start między 7:00 a 9:00

Ponad 3/4 przedsiębiorców rodzinnych przyznaje, że zaczyna pracę między 7:00 a 9:00. Z tego najwięcej, bo aż 37% o 8:00. Wśród przepytanych przez Fundację Firmy Rodzinne znalazła się jednak istotna grupa przedsiębiorców, którzy stwierdzili, że ich czas pracy jest tak nienormowany i nieprzewidywalny, że w ich przypadku nie ma zastosowania słowo „zazwyczaj”. To deklaracja 14 spośród 226 osób, które w ogóle udzieliły odpowiedzi na to pytanie.

Jak się okazuje, w grupie badanych niewiele jest „rannych ptaszków”. Przed 7:00 do pracy przychodzi zaledwie 2,7% osób. Dokładnie tyle samo jest „śpiochów”, którzy w pracy zwykle stawiają się już po 9:00.

Co dobrego robi Fundacja?

Według przepytanych rodzinnych przedsiębiorców dominuje pogląd, że najbardziej użytecznym z działań realizowanych przez Fundację Firmy Rodzinne jest udzielanie licencji na korzystanie ze znaku Drzewka. To zdanie 90% ankietowanych. Niewiele mniej (86%) docenia wiadomości wysyłane przez Fundację w newsletterze. Trzecie miejsce pod tym względem zajmuje Biuletyn Fundacji Firmy Rodzinne, który za użyteczny uważa 83,7% przedsiębiorców, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie.

Konrad Bugiera

Doradztwo komunikacyjne Konrad Bugiera

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.