Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

11 stycznia 2016

Sukces pierwszej edycji Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth

Sukces pierwszej edycji Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth

Blisko 20 warsztatów, 300 ekspertów, 750 gości, a także kilkadziesiąt postulatów i aktywny udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – to pozytywny bilans pierwszej edycji Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth.

 

Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się w dniach 28-30 października w Katowicach, zaprezentowali pomysły na rozwiązania sprzyjające stabilnemu wzrostowi gospodarczemu Polski oraz wzmacnianiu efektywności i niezależności państwa. Podczas dwóch dni intensywnych debat i warsztatów eksperckich, dyskutowali o potrzebach przedsiębiorców i całej gospodarki. Tworzyli propozycje zmian ustaw, które złożyli na ręce prezydenta Andrzeja Dudy – honorowego patrona i uczestnika Forum.

Forum dla Wolności i Rozwoju to pierwsze obywatelskie przedsięwzięcie w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, którego celem było zaproponowanie konkretnych zmian prawnych. Po raz pierwszy kilkuset przedsiębiorców, naukowców i ekspertów z różnych dziedzin, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów usiadło wspólnie, by wypracować praktyki i rozwiązania, które pomogą zapewnić stabilny, wieloletni rozwój polskiej gospodarki, a także umocnić pozycję kraju na arenie międzynarodowej. Drugiego dnia Forum najważniejszych postulatów wysłuchał prezydent.

„Dzisiejsza pozycja Polski na świecie jest w dużej mierze wynikiem ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców. Ich wkład i zaangażowanie w budowę naszej gospodarki widać między innymi w takich oddolnych inicjatywach jak Forum dla Wolności i Rozwoju. Polscy przedsiębiorcy potrzebują prawa, które wzmocni ich konkurencyjność i pomoże dalej się rozwijać. Dlatego konieczna jest m.in. reforma systemu podatkowego, który będzie motywował do inwestowania środków finansowych w Polsce i który będzie sprawiedliwie traktował wszystkie firmy: polskie i zagraniczne, te większe i te, które prowadzą działania w skali mikro”, powiedział Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth odbyło się 17 warsztatów tematycznych w takich obszarach jak: inwestycje, prawo i wymiar sprawiedliwości, podatki, gospodarka, innowacyjność oraz samorząd lokalny. W każdym ze spotkań wzięli udział specjaliści w danej dziedzinie, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych i NGO, a w wielu przypadkach także media. Warsztaty eksperckie były merytoryczną esencją wydarzenia, a także przykładem udanej współpracy osób z różnych środowisk. Ich uczestnicy – pomimo różnic poglądów i perspektyw – wypracowali wspólne postulaty zmian dla rządzących.

„Reforma podatkowa, zamiana CIT na inną formę podatku – który obniżyłby uciążliwość dla przedsiębiorstw, ale też i dla Państwa – lub wdrożenie systemu mieszanego, ulgi inwestycyjne, wyrównanie szans pomiędzy dużymi i małymi podmiotami oraz firmami polskimi i zagranicznymi – to przykłady postulatów wnoszonych przez przedsiębiorców w obszarze podatkowym”, podkreślał Henryk Siodmok, prezes zarządu grupy Atlas. „Polskie przedsiębiorstwa chcą płacić podatki, ale mają poczucie, że system jest nieefektywny i nie gwarantuje jednakowych szans rozwoju dla wszystkich”, przekonywał.

 18

Wśród postulatów zgłaszanych przez uczestników Forum znalazły się także, między innymi: konieczna szybka nowelizacja prawa zamówień publicznych, ujednolicenie prawa bankowego w formie całościowego kodeksu, powołanie Rady Przedsiębiorców reprezentującej przedstawicieli sektora prywatnego, stworzenie rynku mocy w energetyce, wprowadzenie do kodeksu pracy tzw. banków czasu pracy czy zachęty dla pracodawców do zatrudniania pracowników 50+. Forum zajmuje się obszarami kluczowymi z punktu widzenia wieloletniego rozwoju państwa. Są to m.in. energetyka, kreowanie rynku pracy, ochrona zdrowia i rynek finansowy.

„Potrzebujemy strategicznego myślenia w perspektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Ale to nie wystarczy -musimy też w taki sposób realnie działać. Z realizacji celów długoterminowych powinien być rozliczany regularnie rząd, samorządy i wszystkie państwowe instytucje. Potrzebujemy również określenia branż strategicznych tak, aby wiadomo było, które obszary szczególnie mocno wspieramy i promujemy. Trzeba zwiększyć też realny transfer wiedzy i środków pomiędzy mniejszymi i większymi podmiotami na rynku, nauką i biznesem, sektorem prywatnym i publicznym. Organizm państwa powinien żyć. Tymczasem mamy wiele świetnych rozwiązań na papierze, a nie działających w praktyce”, skomentowała prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, sekretarz generalna Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, czuwająca nad merytoryką warsztatów i nad przygotowaniem tzw. Białej Księgi, czyli zbioru dobrych praktyk dla państwa i biznesu pt. Prawo dla Wolności i Rozwoju.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Miasto Katowice, Krajowa Izba Gospodarcza, firma Atlas, Prawo dla Rozwoju, New Story oraz Linkleaders. Już trwają pracę nad dalszym rozwojem Forum. Sponsorzy wydarzenia to: Atlas, FAKRO, PZU, Grupa Azoty, Bank Zachodni WBK, Poczta Polska, Polkomtel, Energa, Krajowa Rada Komornicza, Tauron, Cechini, PGE, Energa, Enea, Provident, Cover.

„Nasza inicjatywa jest z założenia wydarzeniem cyklicznym, integrującym coraz większą liczbę ekspertów i środowisk, które będą chcieli pracować nad propozycjami zmian w swoich dziedzinach. Chcemy również, by Forum w kolejnych latach miało coraz mocniej zarysowany kontekst międzynarodowy, spajający kraje Europy Środkowej i PołudniowoWschodniej”, podsumował Michał Rybicki, szef projektu Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth.

Dzięki wysiłkom ogromnej liczby osób, które poświęciły swój czas i siły, wierząc w słuszność inicjatywy, a także sponsorów, konferencja okazała się znaczącym sukcesem, przecierając szlaki przyszłym obywatelskim inicjatywom w Polsce.

17

Fundacja Firmy Rodzinne

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!