Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

11 stycznia 2016

Umowa rodzinna

Umowa rodzinna

Coraz więcej firm rodzinnych dostrzega potrzebę spisania konstytucji rodzinnej. Przed przystąpieniem do działania, warto zorientować się jakie elementy powinny być w niej zawarte. Wskazówki przygotowali eksperci z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

 

Elementy konstytucji rodzinnej

1. Preambuła

„(…) kluczową kwestią dla przetrwania firmy rodzinnej przez stulecia jest w pierwszym rzędzie uregulowanie kwestii własności oraz współżycia rodziny z biznesem, tak aby harmonia pomiędzy nimi warunkowała ciągły rozwój przedsiębiorstwa.” – Jacek Lipiec

 • Oświadczenie o wizji – określenie motywacji sygnatariuszy konstytucji rodzinnej oraz ich oczekiwań względem siebie i innych, a także zasad leżących u podstaw konstytucji rodzinnej,
 • Oświadczenie o misji – określenie celu, do jakiego dążyć będzie rodzina i środków, jakie zostaną w tym celu podjęte, a których nośnikiem ma być konstytucja rodzinna.

2. Podstawowe prawa i obowiązki członków rodziny

„Nie pytaj, co Rodzina może zrobić dla Ciebie. Zapytaj, co Ty możesz zrobić dla Rodziny!”

 • Podstawowym obowiązkiem sygnatariusza jest postępować zgodnie z zasadami konstytucji rodzinnej. Podstawowym prawem jest zaś oczekiwać, że inni sygnatariusze będą postępować wobec niego równie lojalnie.

3. Zgromadzenie rodzinne i rada rodziny

 • Struktura i kompetencje zgromadzenia rodzinnego i rady rodzinnej,
 • Mechanizm wybierania członków zgromadzenia rodzinnego i rady rodzinnej.

4. Strategia firmy rodzinnej

 • Model uprawiania biznesu – konserwatywny i bezpieczny czy ekspansywny i elastyczny?
 • Wybór metody konsumpcji zysku: dywidenda czy fundusz inwestycyjny?
 • Kontynuacja dotychczasowej strategii.

5. Zmiana umowy

 • Zasady nowelizacji konstytucji rodzinnej – koncepcja dynamiczna v. konserwatywna.

6. Czerpanie korzyści z firmy rodzinnej i polityka dywidendowa

 • Wynagrodzenie za osobiście wykonaną pracę w firmie rodzinnej,
 • Dywidenda związana z posiadaniem udziału kapitałowego w przedsiębiorstwie,
 • Zapewnienie dobrobytu rodzinie zaangażowanej w prosperowanie firmy rodzinnej,
 • Inne korzyści, m.in. stypendia naukowe dla podejmujących naukę na wskazanych kierunkach.

7. Zobowiązania niemajątkowe

 • Zobowiązanie do działania dla dobra rodziny i zaangażowania w pracę w firmie rodzinnej,
 • Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej,
 • Wytyczne (w sferze niemajątkowej) dla sygnatariuszy związane z rozwojem potomstwa, kontaktem z mediami, wywiązywaniem się z obowiązków względem rodziny.

8. Umowa wspólników

 • Mechanizm wstępowania lub występowania z firmy rodzinnej,
 • Mechanizm przymusowego wykupu nielojalnego sygnatariusza konstytucji rodzinnej,
 • Utrzymanie integralności firmy rodzinnej,
 • Przełożenie postanowień umowy wspólników na treść umowy spółki.

9. Kontynuacja działalności – sukcesja

 • Wybór i wskazanie sukcesora lub sukcesorów,
 • Tryb przekazania zarządu firmą rodzinną i pozycji lidera w ręce sukcesora,
 • Zabezpieczenie finansowe osób ustępujących wskutek sukcesji.

10. Ochrona masy majątkowej firmy rodzinnej

 • Zarząd majątkiem w powiernictwie – zapobieganie patowi decyzyjnemu,
 • Zakaz obciążania udziałów i ograniczenie obrotu udziałami w firmie rodzinnej,
 • Planowanie spadkowe i zaplanowanie darowizn.

11. Rozwiązywanie sporów

 • Priorytet rozwiązania sporów wewnątrz rodziny metodami polubownymi,
 • Ultima ratio – sprawy zostają skierowane do sądownictwa polubownego,
 • Gradacja środków ochrony w zależności od powagi naruszenia konstytucji rodzinnej.

12. Działalność i zaangażowanie społeczne

 • Zaangażowanie w inicjatywy charytatywne i NGO.

13. Zatrudnianie członków rodziny

 •  Zasady zatrudniania członków rodziny: preferencja, równouprawnienie czy wyższe wymogi?

14. Sprawy nieuregulowane

 • W zakresie spraw objętych przez konstytucję rodzinną, ale w niej wyraźnie nieuregulowanych, sygnatariusze będą czynić starania, by rozwiązywać problemy o oparciu o zasady, na których opiera się konstytucja rodzinna.

15. Fundusze

 • Tworzenie i funkcjonowanie funduszy celowych stworzonych, by: wykupić nielojalnego sygnatariusza konstytucji rodzinnej, zabezpieczyć finansowo ustępującego założyciela.

Fundacja Firmy Rodzinne

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.