Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

20 stycznia 2021

Fundacje rodzinne- komentarz ekspertów

Fundacje rodzinne- komentarz ekspertów

Przedstawiamy komentarz dotyczący funkcjonowania fundacji rodzinnych, przygotowany przez ekspertów zajmujących się tą problematyką w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy: mec. Radosława Wiśniewskiego i mec. Wojciecha Marszałkowskiego (w cc).
#

„Należy pozytywnie ocenić uznanie przez rząd konieczności nadania biegu pracom legislacyjnym zmierzającym do powołania instytucji ułatwiającej sukcesję firm rodzinnych. Za słuszny uznać również należy obrany przez projektodawcę kierunek w postaci próby powołania prywatnej fundacji rodzinnej. Na świecie funkcjonują bowiem różne modele instytucjonalne tego typu podmiotów, jak choćby trusty i innego rodzaje fundusze powszechne systemach common law oraz właśnie prywatne fundacje rodzinne częściej występujące w systemach prawa kontynentalnego. Ustrojowa pozycja prywatnej fundacji rodzinnej jako osoby prawnej rejestrowanej w KRS będzie korespondowała z polskim porządkiem prawnym, w którym już od wielu lat funkcjonują tzw. fundacje publiczne również wpisywane do KRS i które – podobnie jak to przewidują założenia projektu ustawy fundacji rodzinnej – także są powoływane przez fundatora w jego testamencie notarialnym. Jest to znacząca zmiana w szeroko rozumianym systemie prawa spadkowego w Polsce, ale odpowiadająca od kilku lat sygnalizowanym potrzebom właścicieli firm rodzinnych. Już od kilku lat część z nich korzystała z tego typu instytucji poza granicami kraju. Należy mieć nadzieję, że polskie regulacje okażą się na tyle korzystne, że doprowadzą do rozwoju tej instytucji w Polsce.      

Założenia dotyczące opodatkowania związanego z założeniem, funkcjonowaniem i likwidacją fundacji rodzinnej są obiecujące. Miejmy nadzieję, że zostaną zrealizowane. W tym kontekście bardzo istotnym jest, by proponowane rozwiązania były relatywnie proste i jednoznaczne, nie powodowały nadmiernych obciążeń fiskalnych i administracyjnych, a w przyszłości nie były źródłem niepotrzebnych sporów z administracją skarbową.

Należy też postulować ograniczenie kosztów założenia i utrzymania fundacji tak żeby była ona dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. 

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.