Wiedza

Fundacja Firmy Rodzinne

Powrót

English

27 lipca 2020

Zaplanuj sukces(ję) swojej firmy- wykorzystaj potencjał Firmy Rodzinnej w nowej rzeczywistości

Zaplanuj sukces(ję) swojej firmy- wykorzystaj potencjał Firmy Rodzinnej w nowej rzeczywistości

Sytuacja post pandemii otwiera przed przedsiębiorcami nowe wyzwania i możliwości. Firmy Rodzinne, które posiadają unikalne na rynku wartości i kompetencje, mają szczególny potencjał pozwalający na wykorzystanie tych okoliczności z korzyścią dla rodzinnego biznesu. Niezbędna jest przy tym współpraca pokoleń – Nestorów i Sukcesorów.

Perspektywa Firmy Rodzinnej

W obecnych okolicznościach, kluczowym czynnikiem sukcesu będzie umiejętność rozwijania i pielęgnowania tych przewag, które jako firma rodzinna posiadamy, by zyskać zdolności do elastycznego i odważnego adaptowania się do nieoczekiwanych wydarzeń oraz umiejętność szybkiego reagowania i elastycznego działania w sytuacjach kryzysowych.

Tym samym, kluczowymi cechami w obecnej sytuacji będą następujące wyróżniki Firm Rodzinnych:

  • trwałość,
  • silne więzi,
  • szybkość podejmowania decyzji,
  • elastyczność,
  • niezależność,
  • unikalna kultura organizacyjna.
Współpraca Nestora i Sukcesora

Z perspektywy pokoleń, spojrzenie na obecną sytuację może się od siebie różnić. Nestorzy, którzy od lat budowali Firmę Rodzinną i których decyzje oraz wizja strategiczna doprowadziły do rozwoju biznesu, stoją przed wyzwaniem związanym z koniecznością zmiany modelu biznesowego, dostosowaniem się do aktualnej sytuacji panującej w branży, poszukiwaniem nowych dostawców, eksplorowaniem cyfrowych kanałów sprzedaży. Dla Nestorów jest to kolejne w zawodowej karierze spotkanie z kryzysem gospodarczym, jednakże ze względu na jego specyfikę, jest to nowa, niespotykana wcześniej sytuacja.

Sukcesorzy, którzy cechują się otwartością na zmiany i dużą elastycznością w podejściu do prowadzenia biznesu, nie posiadają jeszcze szerokich doświadczeń w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. Okoliczności te mogą stanowić jednak również szansę na rozwój kompetencji i zwiększenie obszarów odpowiedzialności.

Kluczowe jest aby w tym międzypokoleniowym dialogu, pomiędzy Nestorami i Sukcesorami, wystąpiła synergia. Tym samym, aby wykorzystywać potencjał Firmy Rodzinnej konieczne jest aby Nestorzy i Sukcesorzy:

  1. potrafili zaakceptować swoje odmienne zdania – niezwykle trudne wyzwanie, które jednak jest niezbędne dla współpracy
  2. czerpali korzyści ze swojego różnorodnego podejścia do Firmy Rodzinnej i prowadzenia biznesu – jedynie otwarte podejście do odmiennego zdania i próby jego implementacji w codziennej praktyce przyniosą Firmie Rodzinnej sukces,
  3. współtworzyli nowe rozwiązania – bowiem równowaga we współpracy doświadczeń Nestorów i innowacji Sukcesorów może przynieść przełomowe dla Firmy Rodzinnej usprawnienia
  4. skutecznie się komunikowali – ponieważ bez komunikacji nie zaistnieje efektywna współpraca pomiędzy Członkami Rodziny.
Sukces.ja – jak napisać własny scenariusz sukcesji?

Współpraca Nestorów i Sukcesorów, która przebiega w sposób harmonijny i ustrukturyzowany to element idealnej historii sukcesyjnej Firmy Rodzinnej. Przedsiębiorstwo, rozwijane przez lata przez rodziców, następnie wchodzi w kolejny owocny okres – zarządzania przez Nestorów i Sukcesorów wspólnie, przy wykorzystaniu ich kompetencji i talentów, tak by finalnie Firma Rodzinna była zarządzana wyłącznie przez Sukcesorów, którzy zostali wyposażeni przez Nestorów w kompetencje i doświadczenia do tego niezbędne. Jeżeli współpraca międzypokoleniowa jest owocna – firma rozwija się, wchodzi w nowe sektory, podbija nowe rynki, zwiększa przychody, zysk. Nestorzy mogą ze spokojnym sumieniem stopniowo wyłączać się z biznesu, podczas gdy Sukcesorzy, osiągnąwszy dojrzałość biznesową, rozwijają biznes.

W stworzeniu takiej współpracy w Firmie Rodzinnej kluczowe jest systematyczne i odpowiedzialne podejście do kwestii sukcesji biznesu, odpowiednie zaplanowanie go i wdrożenie w odpowiednich krokach, przy założeniu, że proces ten – do pełnej implementacji – zostanie rozłożony na lata.  Jedynie zdefiniowanie potrzeb i zamierzeń zarówno nestorów, jak i sukcesorów, może dać pełen obraz celów, jakie winny zostać uwzględnione w ramach strukturyzacji sukcesji.

Niezależnie od obranej przez strony drogi, przeprowadzenie udanego procesu sukcesji wymaga odpowiedniego planowania i stopniowej realizacji, aby zachować ciągłość strategiczną i operacyjną firmy rodzinnej.

Maja Jabłońska

radca prawny, menadżer w Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.