Fundacja Firmy Rodzinne

English

25.11.2014 - 26.11.2014

European Family Businesses – spotkanie w Berlinie.

European Family Businesses – spotkanie w Berlinie.

Ponad dwieście osób zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi z całej Europy spotkało się 25 listopada w Berlinie, aby dyskutować o przyszłości. Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Kancelerz Niemiec, Angeli Merkel.

European Family Businesses (EFB) to inicjatywa lobbingowa mająca swój rodowód w Family Business Network International (FBN-I). Dzięki pośrednictwo EFB, członkowie FBN mogą wpływać na europejską legislację, która ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania rodzinnych biznesów, zarówno w odniesieniu do całej europejskiej wspólnoty, jak i poszczególnych krajów członkowskich.

Jednym z głównych wniosków, które płyną z przedstawionego w czasie spotkania raportu sporządzonego przez Deutsche Bank, rodzinni przedsiębiorcy nie mają zaufania do administracji państw, w których funkcjonują. Dlatego właśnie inicjatywa EFB jest cenna. Szczególnie, biorąc pod uwagę statystyki, które przedstawił niemiecki bank. Według autorów raportu, w Unii Europejskiej miejsca pracy w firmach rodzinnych stanowią połowę istniejących etatów. To 86 mln osób. Niestety nie ma oficjalnego potwierdzenia dla tych liczb, ani w oficjalnej unijnej statystyce, ani państwowych odpowiednikach naszego GUS-u.

Wśród wystąpień liderów biznesu, w pamięć mogło z pewnością zapaść słowa,
które wypowiedział Philip Aminoff z Electrosonic Group na temat zatrudniania zewnętrznych zawodowych managerów. Jego zdaniem, mogą oni dać firmie wiele korzyści, pod warunkiem, że nie przejmą nad firmą całkowitej kontroli, bowiem tylko zaangażowanie rodziny w zarządzanie przedsiębiorstwem może gwarantować zachowanie dotychczasowego charakteru firmy.

Również warto zwrócić uwagę na to, co mówił Tom O’Neill z Clarks Shoes.
Wspomniał on o potrzebie spojrzenia na międzynarodową ekspansję w perspektywie różnych uwarunkowań kulturowych.Dlatego on sam praktykuje i zachęca,aby wprowadzać do zarządu osoby z innych kręgów kulturowych niż ten, z którego wywodzi się zarządzająca rodzina.

Przestrzega jednak, że postępując tak, trzeba jeszcze bardziej skupiać się na przyjętej strategii i wyznawanych wartościach, aby oddanie części wpływu nie zachwiało charakterem firmy.Szerzej na ten temat napiszemy w następnym numerze biuletynu.

Organizator:

European Family Businesses

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!