Family Businesses Foundation

English

12.10.2023 - 13.10.2023

Konferencja ESG Zrównoważona Transformacja na SGH

Konferencja ESG Zrównoważona Transformacja na SGH

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH zaprasza w dniach 12-13 października 2023 r. do udziału w konferencji naukowej ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki.

Fundacja jest Partnerem tego wydarzenia, a Kasia Gierczak-Grupińska wystąpi w jednym z paneli.

Gospodarka i rynki stoją aktualnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z transformacją ukierunkowaną na zrównoważony rozwój. W naszej opinii skala i zasięg tych zmian będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów – tak przedsiębiorstw, jak i uczestników rynków finansowych, rynków nieruchomości, a także instytucji sektora samorządowego, niezależnie od branży, regionu geograficznego czy skali działania.

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, integrujące podmioty rynkowe i pozarynkowe wokół kwestii związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi i uregulowaniami prawnymi ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój. W tym kontekście chcemy zwrócić uwagę na wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym, taksonomią, wyceną aktywów, dostępnością i kosztem kapitału czy ze zmianami w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw.

Zaproszenie na konferencje kierujemy do przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich, przedsiębiorstw, władz państwowych i samorządowych, organizacji branżowych oraz firm doradztwa biznesowego. Chcemy utworzyć forum do prezentacji wyników badań naukowych oraz do wymiany opinii i doświadczeń w zakresie trendów, wyzwań i najlepszych praktyk związanych z transformacją ESG.


BLOKI TEMATYCZNE KONFERENCJI

I. Zrównoważona transformacja gospodarki

II. Zrównoważona transformacja samorządów

III. Zrównoważona transformacja rynków finansowych

IV. Zrównoważona transformacja rynku nieruchomości

 

Serdecznie zachęcamy do rejestracji udziału w Konferencji ESG poprzez formularz rejestracyjny.

Więcej informacji znajdziecie na stronie konferencji: TUTAJ

Organizator:

Szkoła Główna Handlowa

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!