Fundacja Firmy Rodzinne

English

28.09.2015 - 28.09.2015

Spotkanie mentoringowe w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich

Lokalizacja: ul. Bracka 25 (III piętro), Warszawa

Temat spotkania: „130 lat firmy rodzinnej Bracia Jabłkowscy: doświadczenia, wnioski, spostrzeżenia”

PROGRAM SPOTKANIA:

11.30. Powitanie uczestników spotkania. Magdalena  Jabłkowska – członek zarządu.

11:40  O czym będziemy mówić: krótki rys historyczny firmy.

12:00 Z czego może wynikać przewaga firmy rodzinnej na rynku?

(J. Jabłkowski)

12.20 Do czego są pieniądze? (J.J.)

12:30 Zwiedzanie historycznego budynku DTBJ, rzut oka na miasto z dachu.

13:00 Posiłek (klub na parterze)

13:45 Informacje o firmie c.d – „Społeczna odpowiedzialność biznesu”

14:15 Specyfika DTBJ. Budowanie relacji: z klientami, z pracownikami, z dostawcami. (J.J.)

14:45 Sposoby  rozwiązywania problemów

Zapisz się!

Organizator:

Projekt Firmy Rodzinne II UE w partnerstwie z PARP i IFR

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!