Fundacja Firmy Rodzinne

English

06.12.2017 - 06.12.2017

Spotkanie sieciujące dla Mentorów EWE

Dialog jest siłą – spotkanie sieciujące dla mentorów EW

Jak pomóc, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna? Gdzie szukać pomocy? Kim jest mediator i kiedy warto przekonać mentee, że czas się do niego zgłosić? Na ostatnim spotkaniu  sieciującym mentorów w programie Early Warning, uczestnicy mieli okazję porozmawiać z profesjonalnymi mediatorami, poznać zasady ich pracy i zadać pytania związane z pomaganiem przedsiębiorcom w kłopocie.

Rola mentora, choć bardzo satysfakcjonująca, nie jest łatwa! Dlatego, na ostatnim spotkaniu sieciującym, które odbyło się 6.12 w nowej siedzibie Fundacji Firmy Rodzinne na Międzynarodowych Targach Poznańskich, na mentorów czekało kolejne szkolenie zwiększające ich kompetencje, tym razem dotyczące mediacji. Okazało się ono bardzo pouczające, ponieważ wielu z nich choć słyszało wcześniej o mediacjach, nie wiedziało dokładnie jak mogą wykorzystać je w pracy z mentee. Aneta Gibek-Wiśniewska oraz Tomasz Leśniak opowiedzieli o trudnych sytuacjach, które dzięki pomocy mediatora udało się rozwiązać dużo szybciej niż w przypadku procesu sądowego. Mentorzy dowiedzieli się także, jak rozpoznać moment, w którym przedsiębiorca został wciągnięty tak głęboko w konflikt (z kontrahentem, wspólnikiem, bankiem itd.), że bez pomocy z zewnątrz nie uda mu się go rozwiązać.

Czym zatem są mediacje?

Aneta Gibek-Wiśniewska podczas szkolenia powiedziała, że mediacje to „praca dwóch stron, które stają się odpowiedzialne za dialog, którym towarzyszy mediator.” Można również powiedzieć, że mediacje są alternatywnym i dobrowolnym w stosunku do postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów, w którym strony z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora wypracowują porozumienie. W wielu kulturach mediacja jest uznanym sposobem rozwiązywania konfliktów. Podczas spotkania z mediatorami, mentorzy poznali cztery zasady mediacji:

 

  1. Dobrowolność – Do udziału w mediacjach nie można nikogo zmusić. Co ważne, obie strony mogą zrezygnować z udziału w dowolnym momencie.
  2. Poufność – Dane osób biorących udział w mediacjach oraz wszystkie rozmowy pozostają tajne. Zasada ta daje uczestnikom komfort prowadzenia rozmów, pozwala na szczerość i otwartość w wyrażaniu opinii.
  3. Neutralność – Rolą mediatora nie jest proponowanie rozwiązań. Jego zadaniem jest rzetelne przeprowadzenie procedury, która pozwoli na osiągnięcie porozumienia.
  4. Bezstronność – Profesjonalny mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, nie wyraża stanowiska. To ważne, by obie strony były traktowane jednakowo i czuły, że mają takie same prawa. Mediator to nie sędzia, on nie wydaje wyroku i nie decyduje o tym, która ze stron ma rację.

 

Czy warto?

Podczas pracy z przedsiębiorcami, mentorzy niejednokrotnie napotkali się z sytuacją, w której mentee był tak skonfliktowany z inną osobą lub instytucją, że jedynym sposobem na rozwiązanie problemu wydawała się rozprawa sądowa. Tymczasem, często dużo szybszym i efektywniejszym rozwiązaniem jest mediacja.  Warto pamiętać o tym, że mentor to osoba obdarzona zaufaniem obu stron, która umożliwia lub poprawia komunikację i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Czy uczestnikiem mediacji może być tylko osoba fizyczna, nasz sąsiad czy dłużnik? Niekoniecznie! W mediacjach udział mogą również organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i państwowe, podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego czy administracji rządowej. Dzięki temu, mediacje pozwalają nam na osiągnięcia porozumienia bez względu na rodzaj sytuacji.

Co dają nam mediacje? Przede wszystkim możliwość zachowania dobrego wizerunku własnego, czy też naszej firmy oraz utrzymania przyjacielskich lub biznesowych relacji. Co ważne, osiągamy też porozumienie, które satysfakcjonuje obie strony i nie jest narzucone przez sąd. Nie ma wygranych i przegranych.

Najważniejsze w mediacji jest to, że strony działają w dobrej wierze i same opracowują warunki porozumienia, dzięki czemu skuteczniej przestrzegają jej postanowień.

Spotkania sieciujące dla mentorów, organizowane przez Fundację Firmy Rodzinne to nie tylko okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim również potężna dawka wiedzy, która z pewnością przyda się podczas pracy z przedsiębiorcami. Następne spotkanie odbędzie się… w Warszawie.

Organizator:

Fundacja Firmy Rodzinne

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!