Fundacja Firmy Rodzinne

English

13.10.2015 - 14.10.2015

Panele Firm Rodzinnych na V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Panele Firm Rodzinnych na V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

NAJWIĘKSZE W EUROPIE WYDARZENIE POŚWIĘCONE SEKTOROWI MŚP!

POD HONOROWYM PATRONATEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

POD WYSOKIM PATRONATEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Fundacja Firmy Rodzinne jest Partnerem Wspierającym Kongresu

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy.

Drugiego dnia Kongresu, 13 października w godzinach 11.30-13.30 odbędzie się panel poświęcony Firmom Rodzinnym.

Ku profesjonalizacji zarządzania firmą rodzinną w Polsce na tle krajów UE.

– dlaczego firma rodzinna powinna formułować strategię?

– czy kapitał rodzinny może być źródłem przewagi konkurencyjnej?

– jaki kierunek rozwoju powinny wybierać firmy rodzinne: specjalizacja czy dywersyfikacja działalności?

Sektor firm rodzinnych jako fundament krajowych gospodarek Europy.

– jaka jest rola firm rodzinnych w kształtowaniu konkurencyjności kraju?

– jaka jest rola firm rodzinnych w przeciwdziałaniu kryzysom gospodarczym i niwelowaniu skutków tych zjawisk?

– firmy rodzinne w Polsce. Wyniki badań.

– w jaki sposób należy wspierać firmy rodzinne?

– jak wygląda współpraca z samorządami terytorialnymi?

Firmy rodzinne wobec współczesnych wyzwań:

– czy firmom rodzinnym brakuje sukcesorów?

– czy firmy rodzinne są innowacyjne?

– czy firmy posiadają potencjał ekspansji zagranicznej?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

• Jesus Casado, Sekretarz Generalny European Family Businesses,

• Katarzyna Gierczak-Grupińska, Prezes Fundacji Firmy Rodzinne,

• Gordian Gudenus, Partner, Bank Gutmann,

• Kaja Kwaśniewska, Współwłaścicielka firmy rodzinnej „Zespół Tłumaczy Kwaśniewscy s.c.” z Warszawy,

• Dr Jacek Lipiec, Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

• Paweł Makarczyk, Współwłaściciel „Firmy Rodzinnej Makarczykowie” Sp. jawna,

• Dr Andrzej Marjański, Współwłaściciel Przedsiębiorstwa „DREMAR” s.c.,

  • Małgorzata Mączyńska- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Moderator:

• Prof. dr hab. Jan Klimek – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego

Następnego dnia, 14. października odbędzie się drugi panel dla firm rodzinnych z udziałem prezes Fundacji, Katarzyny Gierczak Grupińskiej oraz firmy Grant Thornton.

Przyszłość mojej firmy rodzinnej – czy tylko sukcesja? Historie prawdziwe.

O swoich przemyśleniach związanych z przyszłością firmy rodzinnej opowiadać będą znani przedsiębiorcy.

Zagadnienia:

  • Czy sukcesja jest zawsze najlepszym rozwiązaniem dla przyszłości firmy rodzinnej?
  • Profesjonalny zarząd zamiast lub obok rodziny w firmie.
  • Upublicznienie firmy jako źródło rozwoju lub sposób oddania odpowiedzialności za firmę.
  • Sprzedaż firmy sposobem zapewnienia przyszłości firmy i majątku właściciela.
  • Rozwiązania mieszane sposobem na optymalizację przyszłości firmy i rodziny.

 

PROGRAM POLSKI: POLSKI

PROGRAME: ENGLISH

Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY.

Zarejestruj się już dziś!

 

Organizator:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!