Fundacja Firmy Rodzinne

English

19.05.2015 - 21.05.2015

V Konferencja Naukowa- Firmy Rodzinne. Doświadczenia i perspektywy zarządzania

V Konferencja Naukowa- Firmy Rodzinne. Doświadczenia i perspektywy zarządzania

Społeczna Akademia Nauk  w Łodzi, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI oraz Universidad De Occidente zapraszają na V konferencję naukową “Firmy Rodzinne. Doświadczenia i Perspektywy zarządzania”.

Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Więcej informacji na stronie:

https://konferencja.firmyrodzinne.spoleczna.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z agendą konferencji

Organizator:

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!