Fundacja Firmy Rodzinne

English

09.12.2015 - 09.12.2015

Konferencja PARP Firmy rodzinne – szanse i wyzwania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji

„Firmy rodzinne – szanse i wyzwania”.

Pod takim tytułem w 2009 roku zrealizowane zostało pierwsze ogólnopolskie badanie firm rodzinnych. Minęło kilka lat, na rzecz firm rodzinnych zrealizowanych zostało wiele inicjatywy, w tym dwa projekty szkoleniowo-doradcze Firmy Rodzinne (2009-2011) i Firmy Rodzinne 2 (2013-2015). W wyniku tych inicjatyw dostrzeżono to, co w krajach zachodnich było od dawna oczywiste – że firmy rodzinne są podstawą gospodarki. Inaczej też są już odbierane przez społeczeństwo. Z badania, przeprowadzonego przez Fundację Firmy Rodzinne wynika, że możemy mówić o „końcu mitu prywaciarza”, czyli traktowania firm rodzinnych jako podmiotów mało profesjonalnych, nie zawsze uczciwych. Firma rodzinna zaczyna być marką.

Nie oznacza to jednak, że przed firmami rodzinnymi nie stoją kolejne wyzwania. Jak utrzymać się na coraz bardzie konkurencyjnym rynku? Trzeba mieć świadomość zachodzących zmian, nowych trendów i umieć reagować na pojawiające się możliwości. W szybkości podejmowania decyzji, dostosowywania się do zmieniających potrzeb konsumentów, umiejętności wykorzystywania nisz rynkowych tkwi siła firm rodzinnych. Żeby przetrwać, muszą być innowacyjne. Muszą też budować na wartościach, jeśli myślą o trwaniu w dłuższej perspektywie, o przekazaniu firmy w ręce następnego pokolenia.

Niezwykle ważnym wyzwaniem, przed którym stoi całe środowisko firm rodzinnych, jest stworzenie platformy współpracy wszystkich podmiotów działając na rzecz firm rodzinnych, bo „w jedności siła”. Silne, zwarte środowisko to większa szansa na realizację jego postulatów.

O tym wszystkim dyskutować będziemy podczas ogólnopolskiej konferencji: „Firmy rodzinne – szanse i wyzwania”. Konferencja odbędzie się 9 grudnia br. (środa) w Pałacu Lubomirskich (siedziba BCC) w Warszawie. Konferencja jest podsumowaniem projektu Firmy rodzinne 2, który realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy partnerskiej ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Pro Design sp. z o.o. oraz SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

W programie konferencji zaplanowane zostały wystąpienia eksperckie oraz debaty z udziałem uczestników projektu oraz przedstawicieli Partnerów projektu, a także Fundacji Firmy Rodzinne i Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Rejestracja odbywać się będzie na stronie konferencji, która została już uruchomiona. Znajdą na niej Państwo szczegółowy program oraz informacje o prelegentach i panelistach.

strona www Konferencji

Organizator:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!