Fundacja Firmy Rodzinne

English

17.05.2016 - 19.05.2016

VI Konferencja Naukowa- Firmy Rodzinne w Łodzi

VI Konferencja Naukowa- Firmy Rodzinne w Łodzi

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VI Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się również miejscem do nawiązania i wzmocnienia kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych. Prosimy także o powiadomienie swoich współpracowników o naszej inicjatywie. Państwa udział w Konferencji będzie dla nas dużym wyróżnieniem.

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie konferencji TUTAJ

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Universidad De Occidente

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!