Fundacja Firmy Rodzinne

English

05.09.2017 - 07.09.2017

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 3 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się panel z udziałem prezes Fundacji, Katarzyny Gierczak-Grupińskiej:

Narodowy program Rzeczypospolitej Polskiej – POLSKA 3.0

Data: 2017-09-05

Godzina początkowa: 19:15

Godzina końcowa: 20:00

Sala: Nowy Dom Zdrojowy, Building C – Sala Nikifor

Prelegenci:
Katarzyna Gierczak-Grupińska, Prezes Fundacja Firmy Rodzinne, Koordynator sieci Mentorow Early Warning Europe w Polsce​

Angelika Jarosławska, Koordynator programu Polska 3.0, Prezes Karma Clutch

Jarosław Chudziak, Wiceprezes Zarządu, Accenture, Polska

Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Polska

Jacek Bartosiak, Międzynarodowy Eksper ds. geostrategii, ​Senior Fellow, Potomac Foundation Washington​

​Robot Humanoidalny Pepper​, który opowie o programie dla polskich innowacji – Polska 3.0​

Polska 3.0 – Ekosystem gospodarczy oparty na klastrach, zintegrowanym transporcie i nowych ośrodkach innowacji i przemysłu.

Obecnie jesteśmy świadkami fundamentalnej zmiany światowej przestrzeni gospodarczej. Tradycyjne modele funkcjonowania biznesu są poddawane próbie czasu, odpowiadając na wyzwania wynikające z cyfrowej transformacji, automatyzacji produkcji i transportu oraz rosnącym znaczeniem wiedzy jako „geopolitycznego surowca”.

​Polska 3.0 to potężna platforma współpracy dla biznesu, samorządów i świata nauki. ​

Szczególny nacisk chcemy położyć na odpowiedź, w jaki sposób budować ośrodki innowacji, jaka powinna być rola klastrów oraz w jaki sposób kształtować politykę transportową, zarówno z perspektywy obywateli, jak i przemysłu.

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!