Fundacja Firmy Rodzinne

English

09.06.2014 - 09.06.2014

Rozwój firmy oparty o innowacje- spotkanie w firmie Vox

Rozwój firmy oparty o innowacje- spotkanie w firmie Vox

Kolejne spotkanie mentoringowe zorganizowane w ramach projektu Firmy Rodzinne 2 odbyło się w firmie meblarskiej Vox w Poznaniu. Znana marka wzbudziła wielkie zainteresowanie rodzinnych z całej Polski. Dowodem na to niech będzie liczba uczestników – było ich ponad pięćdziesięciu!

Concordia Design

Tym razem spotkanie mentoringowe nie odbyło się w siedzibie firmy-gospodarza. Spotkaliśmy się natomiast w budynku Concordia Design – centrum kreatywności, designu i biznesu. Miejsce to zostało stworzone przez Ewę Voelkel-Krokowicz. To właśnie ona razem ze swoim ojcem, Piotrem Voelkelem, opowiadała o rodzinnym biznesie i dzieliła się z rodzinnymi swoim doświadczeniem.

Concordia Design powstała w wyniku całkowitej przebudowy Starej Drukarni, którą kilka lat temu kupił Piotr Voelkel. Jak sam przyznał, nie miał wtedy gotowej wizji, co zrobić z tym miejscem. Pojawiały się różne pomysły – najpierw na projekt deweloperski, potem na kasyno czy włoskie delikatesy. W końcu jednak zdecydowano, że w tym miejscu powstanie centrum designu.

Od samego początku z Concordią związana była córka Piotra Voelkela, Ewa Voelkel-Krokowicz. Najpierw zarządzała jednym piętrem, gdzie mieszkali i tworzyli różni artyści. Potem zajęła się remontem budynku. Ojciec pozostawił jej w tej kwestii wolną rękę. Rewitalizacja budynku trwała bagatela półtorej roku. Wymagała nie tylko wielkich nakładów finansowych, ale przede wszystkim wytrwałości i pracy. Jak przyznała Ewa Voelkel-Krokowicz, podświadomie zawsze czuła, że to miejsce należy do niej.

Innowacyjność

Głównym tematem spotkania był rozwój firmy oparty o innowacje. Dlatego dużo uwagi poświęcono, by wyjaśnić czym w ogóle jest innowacyjność i w jakiej formie została wprowadzona zarówno do Concordii, jak i do grupy kapitałowej Vox. Opowiadała o tym Ania Wróblewska, która współpracuje z grupą kapitałową Vox od dziesięciu lat. Uczestniczy ona w budowaniu strategii firm i ich zmian strukturalnych pod kątem zarządzania wzornictwem. Zajmuje się również rozwojem i wdrażaniem nowych produktów, współpracą z projektantami i producentami różnych branż. Związana jest również z Concordią Design, gdzie pełni funkcję szefa merytorycznego konsultingu dla biznesu w obszarze tworzenia innowacji i zarządzania designem.

Jak przyznała Ania, każdy może być innowacyjny, niezależnie od tego, w jakiej działa branży i czy ma do tego predyspozycje. Bo innowacyjność to nic innego jak zmiana na lepsze

Sukces w sukcesji

Spotkanie w firmie Vox nie mogło obyć się bez poruszenia tematu sukcesji. Jest to bowiem jeden z głównych elementów, a często nawet problemów specyficznych dla firm rodzinnych.

W grupie kapitałowej Vox sukcesję przeprowadzono dokładnie rok temu. Na początku czerwca, Piotr Voelkel przekazał kierownicze stery swojemu synowi, Piotrowi Witowi Voelkelowi. Uczestnicy spotkania byli bardzo ciekawi jak udało się to zrobić. Każdy podświadomie czuł, że kiedyś też przyjdzie mu zmierzyć się z tym wyzwaniem. Piotr Voelkel nie dał im żadnej gotowej recepty, ale podzielił się swoim doświadczeniem w tym temacie. Przyznał, że bardzo pomocna okazała się współpraca z coachem. Radził również, by nie odwlekać momentu sukcesji, bo może to skutecznie zniechęcić dzieci do przejęcia firmy.

Organizator:

Projekt Firmy Rodzinne II UE w partnerstwie z PARP i IFR

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!