Fundacja Firmy Rodzinne

English

23.04.2015 - 23.04.2015

IV Forum Przedsiębiorców Grant Thornton

IV Forum Przedsiębiorców Grant Thornton

Czwartek 23 kwietnia 2015 r. był prawdziwym świętem polskiej przedsiębiorczości prywatnej. Tego dnia w Warszawie odbyło się już po raz czwarty Forum Przedsiębiorców Grant Thornton. Było to największe tego typu spotkanie branżowe w całości poświęcone tematowi ekspansji międzynarodowej i rozwojowi polskich firm za granicą – temat Forum brzmiał bowiem: „Nowe światy – ekspansja szansą na rozwój”. Forum zgromadziło ponad 200 uczestników – dynamicznych polskich przedsiębiorców prywatnych. Bardzo licznie reprezentowani byli przedsiębiorcy zgromadzeni wokół Fundacji Firmy Rodzinne, która była jednym z partnerów Forum.

Jak co roku, Forum Przedsiębiorców towarzyszył konkurs „Dynamiczny Przedsiębiorca”. Unikatowa, pełna symbolicznego piękna statuetka autorstwa dr Anny Orskiej, znanej poznańskiej projektantki, trafiła w tym roku w ręce Pana Jerzego Krzanowskiego, współwłaściciela Grupy Nowy Styl – czwartego największego producenta mebli biurowych w Europie. Po raz pierw­szy w hi­sto­rii na­gro­dy „Dy­na­micz­ny Przed­się­bior­ca”, Ka­pi­tu­ła Kon­kur­su przy­zna­ła także dwa wy­róż­nie­nia. Otrzy­ma­li je Pan Rafał Brzo­ska, wła­ści­ciel ope­ra­to­ra pocz­to­we­go Integer.​pl SA, oraz Pan Sta­ni­sław Szczep­kow­ski, twórca grupy Stal­mot & Wol­met SA, pro­du­cen­ta okuć do mebli ta­pi­ce­ro­wa­nych. Uroczystą galę wręczenia nagród i wyróżnień konkursowych uświetnił koncert Kasi Popowskiej, uczestniczki m.in. międzynarodowego projektu „Poland… Why Not?”, promującego polskich artystów za granicą.

Forum Przedsiębiorców Grant Thornton to unikatowe miejsce spotkań i wymiany myśli polskich przedsiębiorców prywatnych. Goście niezmiennie podkreślają ciepłą i przyjazną atmosferę tego spotkania, która skłania do szczerych i otwartych dyskusji. Nic zatem dziwnego, że rozmowy o przyszłości i dniu codziennym polskiego biznesu prywatnego – już bardzo nieformalne, często w gronie biznesowych przyjaciół i przy lampce wykwintnego trunku – trwały do późnych godzin nocnych. Do zobaczenia za rok!

 

Organizator:

Grant Thornton

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!