Fundacja Firmy Rodzinne

English

24.01.2018 - 25.01.2018

I warsztaty dla Mentorów projektu Early Warning Europe

Early Warning Europe rośnie w siłę!

Pełni zapału i entuzjazmu, doświadczeni i, co najważniejsze, gotowi nieść bezinteresowną pomoc przedsiębiorcom w potrzebie. Do Early Warning zgłosiła się kolejna grupa wolontariuszy chcących zostać mentorami w projekcie. 22 i 25 stycznia w Poznaniu wzięli udział w dwudniowym szkoleniu, podczas którego kandydaci mieli okazję poznać się nawzajem i przygotować się do tego, by skutecznie pomagać.

To już trzecia grupa przedsiębiorców ochotników, którzy zgłosili się do tego, by wspierać innych swoją wiedzą i doświadczeniem. W szkoleniu wzięło udział 17 wolontariuszy. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w poznańskim hotelu Vivaldi.

Na początku Katarzyna Gierczak Grupińska wraz z Eleni Stecką z Fundacji Firmy Rodzinne przedstawiły założenia programu Early Warning Europe i opowiedziały o dotychczasowych działaniach. Przyszli mentorzy zapoznali się ze strukturą projektu, poznali jego cele i najważniejsze dane na jego temat takie jak liczba krajów partycypujących oraz zaangażowanych mentorów i konsultantów. W przedstawieniu EWE wspierał Fundację Cezary Kielan, przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Następnie, uczestnicy warsztatów otrzymali od organizatorów plan pracy konsultanta, dzięki któremu poznali schemat działania od momentu, gdy przedsiębiorca zgłasza się po pomoc, aż po wypracowanie wspólnego rozwiązania. Przyszli mentorzy zapoznali się również
z punktami obowiązkowymi, które muszą zrealizować podczas pracy z przedsiębiorcą.

Ważnym elementem szkolenia była część dotycząca modelu DISC, zgodnie z którym, każda osoba ma inną osobowość i temperament. Zadaniem mentora jest rozpoznanie, który typ osobowości prezentuje dany przedsiębiorca i znalezienie odpowiedniego sposobu na dotarcie do niego. DISC to akronim, który oznacza (D – dominujący, I – influence (wpływowy), S – stable (stabilny), C – conscientous (sumienny). Komunikując się z przedsiębiorcą, należy wziąć pod uwagę, że czasem należy mówić zwięźle i na temat, innym razem powinno się  postawić na postawę nieoficjalną i swobodną. W niektórych przypadkach przedsiębiorca będzie cenił sobie postawę rozluźnioną, miłą, gotową do współpracy i pełną uznania lub wręcz odwrotnie – od mentora będzie się oczekiwać, że przedstawi sprawę szczegółowo i będzie cenić dokładność.

Podobnie jak w poprzednich grupach, pierwsze dwa dni szkoleń to czas na zapoznanie się z Kodeksem Etycznym EW. Przyszli mentorzy przystępując do projektu deklarują, że:

  • będą neutralni, ważne będzie dla nich jedynie dobro firmy oraz jej właściciela.
  • będą rzetelni i uczciwi.
  • będą w tym projekcie po to, by pomagać przedsiębiorcom przeżywającym

trudności, okazując im szacunek i empatię.

  • będą pracować z zachowaniem poufności, budując wzajemne zaufanie
  • będą dbać o swój rozwój i tworzyć wzajemnie uczącą się społeczność
  • będą zaangażowani i odpowiedzialni.

Udział w projekcie Early Warning to pewnego rodzaju umowa pomiędzy przedsiębiorcą, mentorem i konsultantem. Dlatego, niezbędne jest stworzenie kontraktu, w którym zapisane zostaną cele ustalone wspólnie przez wszystkie strony. Jego spisanie pozwala nie tylko zaplanować pracę, ale także zmotywować przedsiębiorcę do zmian. Każde działanie i każda zmiana musi zostać objęta kontraktem, który zabezpiecza przed nieporozumieniami, ukrytymi oczekiwania czy rozczarowaniem. Prawidłowe wyznaczenie celu gwarantuje połowę sukcesu. Do celu można się odwoływać, zarówno planując, jak i podsumowując pracę. W jego wyznaczaniu warto sprawdzić, czy mieści się w założeniach SMART. Co to znaczy?

 

S – Specyficzny i skonkretyzowany – musisz wiedzieć, do czego dokładnie dążysz. Im bardziej konkretny cel, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie on w pełni zrealizowany.

 

M – Mierzalny, czyli sprawdzalny – po czym poznasz, że udało się osiągnąć cel; co się będzie działo, gdy cel zostanie osiągnięty? Skąd będziesz wiedzieć, że zrealizowałeś zadanie?

 

A – Ambitny, jest wart podejmowania wysiłków dla jego osiągnięcia – dlaczego warto osiągnąć ten cel? Jakie wartości uda się dzięki temu zrealizować, co dzięki temu zyskasz?

 

R – Realny, osiągalny – musisz mieć wpływ na jego realizację i możliwości (fizyczne, materialne, decyzyjne), musi się on mieścić w rozsądnych granicach, najlepiej, gdy zakłada rozwój o jeden krok.

 

T – Terminowy, umiejscowiony w czasie – wyznaczenie terminu osiągnięcia celu – „do kiedy to ma się stać” – jest jednym z podstawowych mierników sukcesu

 

Następne dwudniowe warsztaty odbędą się 1 i 2 marca w Poznaniu. Osoby, które wezmą udział we wszystkich czterech dniach warsztatowych zostaną oficjalnie mentorami w projekcie Early Warning Europe.

Organizator:

Fundacja Firmy Rodzinne

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!