Fundacja Firmy Rodzinne

English

02.02.2018 - 02.02.2018

Konferencja “Firmy rodzinne na giełdzie”- GPW Warszawa

Już co piąta spółka notowana na Giełdzie to przedsiębiorstwo zarządzane przez rodzinę. I radzą sobie one często lepiej niż nierodzinna konkurencja – wynika z raportu firmy Grant Thornton pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundacji Firmy Rodzinne, którego wyniki zostały przedstawione na konferencji prasowej 2. lutego.

Firmy rodzinne to coraz ważniejszy segment polskiej gospodarki – mają coraz większy udział w PKB, coraz więcej eksportują oraz tworzą coraz nowe miejsca pracy. Nic więc dziwnego, że z każdym rokiem rośnie także ich znaczenie na polskim rynku kapitałowym. Jak pokazuje raport „Rodzinny biznes na Giełdzie”, spółki rodzinne coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje im rynek publiczny, a inwestorzy ufają spółkom rodzinnym jako emitentom papierów wartościowych i chętnie powierzają im swój kapitał.

Według raportu, na koniec 2016 r. na GPW notowanych było łącznie 176 spółek, które spełniały przynajmniej jedną z czterech definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Spośród nich 82 to spółki notowane na Głównym Rynku GPW, a 94 – na rynku NewConnect. Oznacza to, że już co piąta spółka na warszawskiej giełdzie to firma rodzinna.

Więcej na ten temat w materiałach poniżej:

RAPORT “FIRMY RODZINNE NA GIEŁDZIE”

PREZENTACJA FUNDACJI FIRMY RODZINNE NA EUROPEJSKICH GIEŁDACH

RODZINNOŚĆ NA GIEŁDZIE ISTOTNYM ATUTEM DLA INWESTORÓW

Organizator:

Fundacja Firmy Rodzinne, Grant Thornton

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!