Fundacja Firmy Rodzinne

English

14.03.2018 - 14.03.2018

Warsztaty RODO w Warszawie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO, czyli  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie Ochrony Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Celem szkolenia jest przygotowanie się do zmian w ochronie i bezpieczeństwie danych osobowych poprzez ocenę stanu obecnego (pytanie: gdzie jesteśmy), stanu docelowego (pytanie: gdzie powinniśmy być), ustalenie, jakie przyjać procedury wdrażania zmian, (pytanie: jakie dokumenty należy wprowadzić lub zmienić, np.: regulaminy, instrukcje, zapisy w umowach, treści zgody na przetwarzanie), a następnie monitorowanie wprowadzonych rozwiązań (pytanie: jakie mechanizmy wprowadzić na przyszłość).

 Zakres szkolenia będzie obejmować w szczególności następujące zagadnienia:

 • Kwestia weryfikacji istniejącego systemu bezpieczeństwa w organizacji i ustalenia koniecznych zmian dostosowawczych
 • Ustalanie źródeł danych i systemów obiegu informacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz.
 • Koniczność przeprowadzenia analizy ryzyka
 • Zaplanowanie i przeprowadzenie wdrożenia zmian w funkcjonowaniu organizacji i zadań pracowników
 • Obowiązek monitorowania i raportowania wycieków danych
 • Obowiązek regularnego testowania bezpieczeństwa
 • Obowiązek i wdrożenie adekwatnych procedur i środków bezpieczeństwa
 • Zwiększenie świadomości pracowników o ochronie danych osobowych.
 • Zmiany w zakresie zgody na przetwarzanie – wprowadzenie prawa do zapomnienia
 • Zmiany w zakresie zabezpieczeń hasłem.
 • Inspektor Ochrony Danych (nowy ABI)
 • Rejestr czynności przetwarzania

Warsztaty poprowadzą Ewa Błażejowska i Piotr Nowakowski z Kancelarii Błażejowska Nowakowski Radcowie Prawni, Mentorzy projektu Early Warning Europe.

Zapraszamy 14. marca w godz. 11:00-16:30 do Warszawy.

Koszt warsztatów: 438 zł netto.

Zapisy: [email protected]

Organizator:

Fundacja Firmy Rodzinne

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!