Fundacja Firmy Rodzinne

English

18.04.2013 - 18.04.2013

II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton.

II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton.

18 kwietnia w warszawskim hotelu Sheraton odbyło się II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton. Właściciele średnich i dużych przedsiębiorstw prywatnych spotkali się i wymienili doświadczeniami. Tematem przewodnim II Forum był rozwój przedsiębiorstwa. W pierwszej części forum, zatytułowanej „Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy?”, rozmówcy poszukiwali definicji trwałego sukcesu firmy oraz zastanawiali się, czy istnieje uniwersalna recepta na jego osiągnięcie. Kluczowym zagadnieniem była kwestia najważniejszych atutów potrzebnych przy rozwijaniu firmy. Chodzi tutaj zarówno o ich identyfikację, jak i prawidłowe zdefiniowanie. Na ile istotna jest posiadana wiedza, na ile dyscyplina? A może te walory łatwo tracą na wartości w przypadku braku pasji i intuicji? Prezentację wprowadzającą do dyskusji panelowej wygłosił prof. Krzysztof Obłój z Uniwersytetu Warszawskiego. Udział wzięli również Robert Dwiliński (prezes Ammono SA), Jacek Rozwadowski (wiceprezes zarządu Centrum Me-dycznego ENEL-MED) oraz Zbigniew Juroszek (jedyny akcjonariusz grupy ATAL).

Uczestnicy Bloku II „Rozwój – magiczna formuła czy ciężka praca?” udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko rozumianego rozwoju. Jego rola w kreowaniu wartości dla klienta wydaje się niezwykle ważna, ale w jakim stopniu odpowiada to biznesowej rzeczywistości? Co jest jego źródłem – sprawność zarządcza czy też po prostu sumienna i konsekwentna praca? Sukces może przy-nieść jutro zmiany, które powinniśmy nauczyć się przewidywać i na jakie należy się przygotować. Aby osiągnąć trwały rozwój niezbędna wydaje się struktura odpowiednio zorientowana na klienta. Jednak potrzeby klientów zmieniają się obecnie w bardzo dynamiczny sposób. Jak dostosować do tego swoją firmę? Głos w debacie rozpoczętej prezentacją prof. dr hab. Henryka Mruka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zabrali Magdalena Kwiatkiewicz (współzałożycielka YES Biżuteria), Ewa Sobkiewicz (współwłaścicielka Salve Medica) oraz Henryk Orfinger (prezes Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris).

Podczas Bloku III zatytułowanego „Lider rozwoju – wizjoner i innowator czy wytrwały realizator?” szefowie firm skoncentrowali się na odpowiedzi na pytanie, co wyróżnia liderów firm, które permanentnie się rozwijają. Rozmówcy zbudowali model przywódcy idealnie dobranego do aktualnej rzeczywistości biznesowej. Od współczesnego lidera wymaga się odgrywania wielu różnorodnych ról – od wizjonera przez innowatora aż po realizatora koncepcji. Czy skonfrontowany z ciągłą presją związaną z rozwojem, może to przetrwać i obrócić na korzyść przedsiębiorstwa? Jaką rolę ogrywa tutaj menedżerska intuicja? Dyskusję panelową rozpoczął swoją prezentacją prezes Toshiba Polska Krzysztof Lis, ponadto udział wzięli: Piotr Andrzejczak (partner z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka), Rafał Hiszpański (prezes TU Euler Hermes) oraz Marek Sobieski (prezes za-rządu Novo Polska Grupa Dystrybucyjna).

Blok IV Forum, „Finansowanie rozwoju – środki własne czy obce?”, przybliżył słuchaczom problemy związane z możliwościami finansowania rozwoju. Na rynku dostępnych jest wiele źródeł finansowania. Przedsiębiorcy najczęściej korzystają jednak z kredytu bankowego. Jedną z możliwości jest kapitał obcy, ale ma on swoje blaski i cienie, które postarają się zidentyfikować paneliści. Jaki sposób finansowania jest optymalny dla mojej firmy? Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Macieja Richtera (Grant Thornton). Swoje stanowisko przedstawili również Jakub Makurat (członek zarządu CorporateBonds.pl), Jan Paw-lik (prezes JP Granit) oraz Józef Mokrzycki (prezes Mo-bruk SA).

Obrady Forum podsumował prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak (Grant Thornton). Pod-czas swojego przemówienia podkreślił znaczenie oraz przyczyny rozwoju. Opisał również cechy mądrego rozwoju oraz ryzyka z nim związane. Fundacja była partnerem przedsięwzięcia.

Zgłoszenie na spotkanie

Organizator:

Grant Thornton

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!