Family Businesses Foundation

English

15.05.2018 - 17.05.2018

VIII Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne w Łodzi

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Organizatorami konferencji są: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Universidad De Occidente Sinaloa Meksyk, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Pierwszego dnia konferencji, 15 maja, Fundacja zaprezentuje wyniki badań “Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych”.

Cały program oraz więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: https://konferencja.firmyrodzinne.spoleczna.pl/

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!