Fundacja Firmy Rodzinne

English

24.04.2014 - 24.04.2014

III forum przedsiębiorców GRANT THORNTON.

III forum przedsiębiorców GRANT THORNTON.

O tym, jak podążając drogą innowacji z powodzeniem rozwijać swoje
przedsiębiorstwo, opowiadali podczas III Forum Przedsiębiorców Grant Thornton uznani eksperci oraz wybitni praktycy życia gospodarczego

Już po raz trzeci 24 kwietnia 2014 r. w Warszawie podczas Forum Przedsiębiorców Grant Thornton spotkali się właściciele firm,
uznani eksperci, praktycy biznesu oraz liderzy opinii, by dyskutować
i wymieniać doświadczenia na temat różnych aspektów innowacyjności
i jej znaczenia w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w Polsce. O tym jak
idąc „pod prąd” z powodzeniem rozwijać swoje przedsiębiorstwo opowiadali
uznani eksperci oraz wybitni praktycy życia gospodarczego, m.in. Piotr
Voelkel (Grupa VOX), Jan Kolański (Grupa COLIAN), Stanisław Tępiński
(Ceramika Paradyż), Adam Rozwadowski (ENEL-MED) i Marcin Ochnik(Ochnik).

Tajnikami biznesowego sukcesu w ekskluzywnym wywiadzie podzieliła się
z uczestnikami Forum popularna aktorka, reżyserka, a także menedżer
teatralny Krystyna Janda. Inspirujące prezentacje wygłosili, m.in. Joanna
Heidtman, znana konsultantka i coach oraz Roman Młodkowski, wieloletni
redaktor naczelny TVN CNBC. Moderatorem całości Forum był Robert Stanilewicz, uznany dziennikarz ekonomiczny, na co dzień pracujący
w TVN 24 Biznes i Świat.Forum Przedsiębiorców Grant Thornton jest unikalnym miejscem spotkań oraz wymiany myśli właścicieli średnich i dużych polskich przedsiębiorstw prywatnych. Podczas Forum przedsiębiorcy, praktycy biznesu oraz wybitni eksperci omawiają w sposób kompleksowy wybrane zagadnienia,
które w sposób szczególny wpływają na aktywność prywatnej przedsiębiorczości w Polsce. I Forum w 2012 r.poświęcone było w całości sukcesji i zagadnieniom następstwa w biznesie. II Forum w 2013 r. dotyczyło rozwoju jako idei leżącej u podstaw prywatnej przedsiębiorczości.
Tradycyjnie Forum Przedsiębiorców towarzyszy Konkurs „Dynamiczny
Przedsiębiorca”. W Konkursie nagradzani są właściciele i współwłaściciele
firm, którzy aktywnie uczestniczą w zarządzaniu „dynamicznym przedsiębiorstwem prywatnym”, które to firmy realizują złożone projekty rozwojowe, wymagające odwagi decyzyjnej, innowacyjnego podejścia oraz determinacjii dużego osobistego zaangażowania.

W niezależnej kapitule konkursu „Dynamiczny Przedsiębiorca” zasiedli
wybitni reprezentanci świata biznesu i nauki: Piotr Andrzejczak (Partner,
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka), prof. Leszek Dziawgo (Kierownik Katedry Zarządzania Finansa mi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Waldemar Frąckowiak (Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bożena Lublińska-Kasprzak (Prezes, Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Jacek Santorski (psycholog biznesu, współzałożyciel VALUES Grupa Firm
Doradczych), Krzysztof A. Zakrzewski (Partner Zarządzający, Kancelaria
Domański Zakrzewski Palinka), Kazimierz Żurek (Koordynator Projek –
tów Badawczych, THINKTANK).

W trakcie uroczystej wieczornej gali Kapituła Konkursu, której przewodniczy prof. dr. hab. Waldemar Frąckowiak, ogłosiła wyniki Konkursu oraz wręczyła nagrodę-statuetkę dla najbardziej „Dynamicznego Przedsiębiorcy” roku 2014. Ten zaszczytny tytuł został przyznany Panu JanowiKolańskiemu, Prezesowi Zarządu spółki Colian SA. W uznaniu szczególnych osiągnięć oraz realizowanych projektów rozwojowych Członkowie Kapituły postanowili wyróżnić w tegorocznej edycji Konkursu także Pana Romana Leśniaka, Prezesa Zarządu Spółki ZPEZAPEL SA.Laureatami konkursu w jego wcześniejszych edycjach byli: Zbigniew Juroszek, prezes zarządu spółki ATAL z Cieszyna (w roku 2012) i Tomasz Tuora, prezes zarządu giełdowej spółki Cormay (w roku 2013). Symbolem na grody Dynamiczny Przedsiębiorca jest statuetka – rzeźba w kształcie drzewa symbolizującego rozwój, projektu znanej poznańskiej projektantki biżuterii– Anny Orskiej. Atmosferę wieczoru uświetnił koncert Kasi Moś, finalistki Must be the Music. Partnerem strategicznym tegorocznego Forum był bank BNP Paribas. Partnerami merytorycznymi byli: Euler Hermes, Kinnarps, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz PWB. Wydarzeniu patronowali: Fundacja Firmy Rodzinne, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Konfederacja Lewiatan. Patronami medialnymi: byli: Bloomberg Businessweek Polska, Forbes, ISB News, ThinkTank, Dziennik Gazeta oraz Prawna oraz Biznes.pl.

Organizator:

Grant Thornton

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!