Fundacja Firmy Rodzinne

English

28.10.2015 - 28.10.2015

Warsztat Swoboda Działalności Gospodarczej w trakcie Forum dla Wolności i Rozwoju w Katowicach

Warsztat Swoboda Działalności Gospodarczej w trakcie Forum dla Wolności i Rozwoju w Katowicach

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth to pionierski projekt obywatelski – ponad podziałami politycznymi – zrzeszający przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowych i politycznych. Jego celem jest sformułowanie propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda. 

Forum składało się z trzech etapów: badań, kongresu – który skupiał 18 warsztatów tematycznych – oraz przekazania wyników prac wysokiej rangi przedstawicielowi władzy publicznej posiadającemu inicjatywę ustawodawczą.

Zostaliśmy poproszeni przez organizatorów o animowanie warsztatów dotyczących swobody działalności gospodarczej.

Współpracowaliśmy merytorycznie z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy, którą podczas Forum reprezentowała Mecenas Aldona Leszczyńska Mikulska oraz z Dariuszem Bednarskim, partnerem zarządzającym Grant Thronton. W opracowaniu postulatów pomogły nam również kancelarie Savas i Gide.

Głównym celem warsztatu było poprawienie wybranych obszarów polskiego prawa z jakim zmagają się przedsiębiorcy w obszarze wolności gospodarczej oraz przedstawienie ich na Forum w obecności Prezydenta RP.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przemówienia, które Prezes Fundacji, Katarzyna Gierczak-Grupińska, wygłosiła na Forum, kierując je bezpośrednio do obecnego na wydarzeniu Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

Przemówienie Katarzyny Gierczak Grupińskiej do Prezydenta RP Andrzeja Dudy (PL)

Katarzyna Gierczak Grupińska’s speech to President Andrzej Duda (ENG)

Uczestnicy warsztatów przekazali Prezydentowi Białą Księgę czyli 100 postulatów, które zostały wypracowane w ramach Forum dla Wolności i Rozwoju. Część z nich powstało podczas warsztatu moderowanego przez Katarzynę Gierczak-Grupińską. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

WKŁAD FUNDACJI FIRMY RODZINNE DO BIAŁEJ KSIĘGI

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztacie i przyczynili się do wypracowania ważnych dla przedsiębiorców postulatów.

PODSUMOWANIE FORUM

Galeria zdjęć (fot. Dariusz Kulesza)

Organizator:

Law4growth

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!