Fundacja Firmy Rodzinne

English

16.10.2015

Fundacja w Klastrze Żyjmy Zdrowiej

Fundacja w Klastrze Żyjmy Zdrowiej

Drodzy Rodzinni,

mam przyjemność poinformować o nowej inicjatywie, do której została zaproszona Fundacja Firmy Rodzinne, a tym samym wszyscy skupieni wokół niej sympatycy.

Dnia 16.10.2015 roku podpisaliśmy w Łodzi porozumienie grupy inicjatywnej o utworzeniu Klastra Żyjmy Zdrowiej.

Jesteśmy jedną ze stron reprezentującą biznes w czworokącie wiedzy, na który składa się dodatkowo nauka, edukacja oraz samorząd.

Naszymi partnerami są między innymi Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Łódzka, Instytut Medycyny Pracy oraz instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

Celem Klastra jest podniesienie zdrowotności społeczeństwa, przeciwdziałanie rozwojowi chorób cywilizacyjnych oraz rozwój technologii, nowych terapii medycznych i usług w sektorze aktywnego życia dla zdrowego starzenia się.

Klaster będzie budował sieci współpracy pozwalające na efektywne wykorzystanie potencjału naukowego regionu i gospodarczego przedsiębiorstw.

Klaster będzie edukował i promował zdrowy styl życia.

Klaster będzie wykorzystywał możliwości związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, będzie również współpracował z sieciami międzynarodowymi w tym EIT Health (Wspólnota Wiedzy i Innowacji).

Jakie Klaster stwarza możliwości dla nas przedsiębiorców rodzinnych?

Jako rodzinne przedsiębiorstwa możemy być :

  • dostawcami innowacyjnych produktów i technologii w obszarze zdrowego, aktywnego i niezależnego od innych starzenia się, które będą umożliwiały osobom starszym pracę i niezależne życie
  • producentami zdrowej żywności, w tym żywności funkcjonalnej
  • dostarczycielami usług medycznych w zakresie wczesnej diagnostyki , profilaktyki chorób wieku starczego, chorób cywilizacyjnych i ośrodków dietetycznych

Z uwagi na to, że starzenie się to proces nieuchronny, który dotyczy lub będzie dotyczył zarówno nas samych, jak i naszych pracowników, będziemy starali się dzięki klastrowi edukować nasze środowisko na rzecz tworzenia środowiska pracy przyjaznego osobom starszym, które budowały nasze firmy i, które dzięki odpowiednim warunkom, mogą być nadal aktywne i efektywne.

Dziękujemy za zaproszenie do Klastra jego współtwórcy dr Andrzejowi Siemaszko.

Fundację reprezentowała w Łodzi nasza koleżanka Eleni Tzoka Stecka, która zajmuje się w Fundacji edukacją i promowaniem zachowań prozdrowotnych.

Wszyscy mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć nową jakość i przygotować nas i nasze firmy na piękną i „niespokojną” starość.

 

Organizator:

dr Andrzej Siemaszko

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!