Fundacja Firmy Rodzinne

English

27.10.2017 - 27.10.2017

Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce- konferencja w SGH w Warszawie

Konferencja będzie okazją do popularyzacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów w gronie osób zainteresowanych problematyką kompetencji przedsiębiorczych uznawanych za kluczowy czynnik sukcesu w biznesie oraz rozwoju osobistym każdego człowieka. Ponadto, celem wydarzenia będzie zwrócenie uwagi na nowe pola badawcze w tym obszarze oraz wskazanie
możliwości współdziałania nauki i biznesu w opracowywaniu koncepcji badania i kształtowania kompetencji przedsiębiorczych.

Ramowy program wydarzenia:
9:00-9:45 Rejestracja uczestników
9:45-10:00 Wystąpienia otwierające konferencję
dr hab. prof. SGH Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dr hab. prof. SGH Gabriel Główka, Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
10:00-11:20 Część I – referaty
Zarządzanie sobą a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych
dr hab. prof. SGH Jan Klimek, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, SGH w Warszawie
 Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w systemach edukacji najbardziej innowacyjnych krajów na świecie
dr hab. prof. UE w Poznaniu Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 Uwarunkowania postaw przedsiębiorczych studentów; perspektywa
międzynarodowa
dr hab. prof. PB Joanna M. Moczydłowska, Politechnika Białostocka; dr hab. prof. PWSIiP Krystyna Leszczewska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 Kompetencje przedsiębiorcze naukowców jako determinanty współpracy nauki i biznesu
dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; mgr Paweł Chrapowicki, Uniwersytet Warszawski
 Dyskusja
11:20-11:40 Przerwa
11:40-13:10 Część II – referaty Aula I:
 Kształcenie akademickie jako etap konsolidacji kompetencji przedsiębiorczych
dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w polskiej szkole w warunkach reformy
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 Rozwój kompetencji przedsiębiorczych dzięki nauczaniu z wykorzystaniem
wirtualnych gier strategicznych
prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych w świetle badania „Kluczowe składniki sukcesu” 2017
Katarzyna Gierczak-Grupińska, Małgorzata Stromczyńska, Konrad Bugiera, Eleni TzokaStecka,
Fundacja Firmy Rodzinne
 Cele instytucji tworzących otoczenie biznesu a kształtowanie kompetencji
przedsiębiorczych
dr inż. Piotr Barczak, P. H. Royal Sp. z o.o.
 Dyskusja
11:40-13:10 Część II: sesja równoległa (program zostanie opublikowany w późniejszym terminie)
13:20-13:40 Przerwa
13:50-15:20 Część III – warsztaty
 Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów w biznesie
dr Marek Laszuk, SGH w Warszawie
 Przywództwo w organizacji
dr Adrianna Lewandowska, SGH w Warszawie
15:20-15:30 Zakończenie konferencji

Organizator:

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!